Säkerheten förbättras på asylboenden

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Säkerheten förbättras på asylboenden - Polisen och Migrationsverket ska samarbeta för att förbättra säkerheten på Sveriges asylboenden.

Undertecknandet av planen blev ett av Anders Danielssons sista beslut som generaldirektör för Migrationsverket.

- Det är självklart att alla asylsökande som bor i våra anläggningar ska kunna känna sig trygga där, säger hans vikarierande ersättare, Mikael Ribbenvik.

Tryggheten ska ökas vid landets asylboenden.

Det är målet med en ny åtgärdsplan som polisen och Migrationsverket har kommit överens om. I planen ingår bland annat att inrätta särskilda trygghetsboenden för utsatta individer, något som till viss del redan inletts.

Som utsatta individer kan räknas asylsökande som tillhör etniska minoriteter, tortyrutsatta personer eller hbtq-personer.


Mikael Ribbenvik: "Självklart att alla ska känna sig trygga"

Överenskommelsen gör att polisen får två särskilda ansvarsområden, skriver myndigheterna i ett pressmeddelande. Dels att "ta fram enhetliga bedömningsgrunder för tillståndsgivning för ordningsvakter vid asylboenden".

Samt att "ta fram enhetliga rutiner för förundersökningar kopplade till asylboenden".

Planen undertecknades av rikspolischefen Dan Eliasson och Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Anders Danielsson, samma dag som det blev offentligt att den sistnämnde avgick.

De senaste månaderna har det varit stort fokus på bråk och brott som begåtts på landets asylboenden, då många nu bor där efter att det förra hösten kom 162 877 asylsökande till Sverige.

- Nu stärker vi vår samlade förmåga att säkerställa ordning och säkerhet vid asylboendena. Det är självklart att alla asylsökande som bor i våra anläggningar ska kunna känna sig trygga där, säger Mikael Ribbenvik, Anders Danielssons vikarierande ersättare, i ett pressmeddelande.


Vakter ska användas på glesbygd

Utöver särskilda trygghetsboenden ska all personal på Migrationsverkets boenden få utbildning i hur man förebygger hot och våld.

Ordningsreglerna vid asylboenden ska utvecklas och arbetet mellan Migrationsverket och polisen ska förändras - så att Migrationsverket koncentrerar sin bevakning där polisen sällan befinner sig.

- Det betyder konkret att vi i största möjliga mån försöker använda vaktbolag på de asylboenden som ligger allra längst bort från de orter där polisen är lokaliserad, säger Mikael Ribbenvik.

Källa - 2016-09-26 15:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+