Skärpt asyllag närmar sig

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Skärpt asyllag närmar sig - Regeringen har i dag klubbat det lagförslag som tillfälligt kommer att lägga svenska asylregler på EU:s miniminivå. Lagen ska gälla i tre år och innebär bland annat att asylsökande ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta, som är huvudregeln i dag.

Regeringen fick stark kritik för det utkast till lagrådsremiss som först skickades ut. En rad remissinstanser, bland dem domstolar, myndigheter och organisationer, ansåg att förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring och rätt till familjeåterförening stred mot internationell rätt på flera punkter. Regeringen ändrade därefter i förslaget.

Bland annat ska vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd gälla i 13 månader, så att personer omfattas av socialförsäkringsförmåner. Och möjligheten att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till permanent om man kan försörja sig själv, gäller inte personer under 25 år som inte gått ut gymnasiet.

Lagen ska nu behandlas i riksdagen och föreslås träda i kraft den 20 juli i år.

Källa - 2016-04-28 13:12

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+