Sverige behöver integrationsmål

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sverige behöver integrationsmål - Det är bra att regeringen tagit fram en strategi för hållbart asylmottagande. Men det räcker inte. Det är dags att växla upp Sveriges integrationsarbete med nya nationella mål, ­skriver tre politiker i Nyköpings kommun.

Sverige behöver en strategi för social hållbarhet som berättar hur vi ska gå från integration till social sammanhållning. Vi vill att regeringen tillsätter en block­överskridande beredning som får i uppdrag att ta fram en sådan strategi med nya nationella mål för att minska utanförskapet och nå social sammanhållning. Det tror vi att alla riksdagsledamöter borde kunna bli överens om. Precis som vi är i Nyköpings kommun.

På initiativ av Socialdemokraterna inrättade den rödgröna majoriteten i Nyköpings kommun ett blocköverskridande integrationsutskott 2011 som fick uppdraget att revidera integrationsstrategin. Den politiska intentionen var att växla upp integrationsarbetet i kommunen. Utskottet var tidigt överens om att det dels var dags att skifta perspektiv från integrering till sammanhållning, dels sätta konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet ikommunen.

Den nya strateginhar tre målområden - ett gemen­samt språk, egen försörjning och delaktighet i samhället. Dessa tre mål hänger ihop och förut­sätter varandra. För att känna sig delaktig i sam­hället, oavsett vem du är och vart du kommer ifrån, krävs att du kan kommunicera och försörja dig. Kommunikation och egen försörjning skapar i sin tur del­aktighet. Målgruppen utrikesfödda ska bli mer delaktig i samhället genom kortare tid till egen försörjning och bättre skolresultat. Vidare föreslår strategin att kommunen ska möta upp målgruppen redan under etableringstiden och i samverkan med arbets­förmedlingen underlätta och bidra till en snabbare etablering. Till exempel genom att erbjuda praktikplatser och traineeanställningar i kommunen. Alla kommuner i Sverige står inför en utmaning i att säkerställa kompetens och arbetskraft i framtiden. Allas arbetsinsatser kommer att be­hövas. Därför är det viktigt att alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden på olika sätt bereds väg in.   Ett enat kommunfullmäktige ställde sig bakom­ strategin i juni 2013. När sedan lands­hövdingen i Sörmland uppmanade kommunerna att utöka sina flyktingavtal gick den rödgröna majoriteten och alliansen ut i en gemensam debatt­artikel och ställde sig bakom ett sådant avtal.

Nyköpings kommunhar även blivit nationellt känd för sitt modiga integrationsarbete i skolan. 2010 beslutades om ny skolorganisation, även detta beslut var blocköverskridande. För att öka samman­hållningen slogs fyra högstadieskolor ihop till en skolenhet. Detta kallas i dag för Nyköpingsmodellen. 2013 omformades systemet för basplacering från årskurs 1-6 så att centrumnära skolors elever blandas med elever från ytterområdena. Vidare utökades antalet skolor som tar emot nyanlända elever direkt efter mottagning och kartläggning med ­målet att eleven ska slippa byta skola när den är redo för att gå in i vanlig klass. Dessutom satsar Nyköping­ cirka 3,5 miljoner per år på feriepraktik på sommarlovet till ungdomar i gymnasiet. Feriepraktik till unga är en otroligt viktig satsning som alla kommuner borde få extra statligt stöd till. Ju fortare i livet du får arbetslivserfarenhet desto fortare fastnar du också på arbetsmarknaden och kan börja försörja dig själv.

Vi vet att många kommuner arbetar konstruktivt och framgångsrikt över blockgränserna med integration och social sammanhållning. Så gott de kan med de resurser de har att tillgå. Därför är det nödvändigt med ett nationellt stöd till det arbetet med mätbara mål och konkreta åtgärder. Utifrån det före­slår vi att regeringen tar initiativ till att ta fram nationella mål för integration och social sammanhållning. Vidare att länsstyrelserna får ett utökat integrationsuppdrag i att samordna kommunerna iatt ta fram åtgärdsplaner för att nå de nationella målen.

Det är dags att enasöver blockgränserna för ett Sverige där alla är lika mycket värda. Enas i att gå från integration till social sammanhållning. Tillsammans kan vi bygga en stark social sammanhållning i Sverige. I ett Sverige där alla är välkomna och behövs för att säkra vår framtida gemensamma välfärd.

Urban Granström

kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun (S)

Malin Hagerström

kommunalråd, Nyköpings kommun (MP)

Nicklas Franzén

kommunalråd, Nyköpings kommun (V)

Källa - 2016-08-17 21:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+