Sverige i topp i jobbklassen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sverige i topp i jobbklassen - I statistiken brukar Sverige pekas ut som sämst i klassen, där skillnaden mellan de utrikes födda och de inrikes föddas etablering på arbetsmarknaden är störst. Men det beror på att Sverige synliggör de utrikesfödda i statistiken, enligt Håkan Gustavsson.

Det svenska systemet puttar fram invandrarna till kanten, och tvingar dem sväva ut på jobbmarknaden. Det gör arbetskraftsdeltagandet högre än i de flesta jämförbara länder, speciellt med tanke på att Sverige har en betydligt högre andel flyktingar än arbetskraftsinvandring, enligt Håkan Gustavsson.

Sverige är bättre rustat än många andra OECD-länder att integrera flyktingar på arbetsmarknaden, skrev den ekonomiska samorganisationen OECD i en nylig rapport.

Silva Takla kom från Syrien för ett år sen och har nu uppehållstillstånd.

- Jag har fått jobb på restaurang i Nacka. Jag städar, diskar och gör smörgåsar. Jag är glad, det är mitt första jobb i Sverige.

Hon har fått jobbet via Arbetsförmedlingen.

- Jag jobbar fyra timmar varje dag och läser på SFI fyra timmar.

Men många har inte haft samma tur, arbetslösheten bland utrikes födda är hög, det blir effekten av att de förs in i statistiken. Utmaningarna är stora och framåt 2018 kommer arbetslösheten att öka markant när fjolårets stora flyktingvåg ska söka sig ut på arbetsmarknaden.

- Men vi tillåter dem att vara synliga, säger Gustavsson.

Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft i hela samhället, något som väntas hämma den ekonomiska tillväxten. Det gör att tudelningen på arbetsmarknaden utvidgas. Nästa år väntas de mest utsatta arbetslösa stå för tre fjärdedelar av alla arbetslösa. I den gruppen finns utrikesfödda och människor med svag utbildningsbakgrund.

- De kommer att öka både i antal och som andel av de arbetslösa, säger Håkan Gustavsson.

Enligt Arbetsförmedlingens nya jobbprognos, som baseras på intervjuer med 11 000 arbetsgivare, väntas sysselsättningen öka med 144 000 personer i år och nästa år. Arbetslösheten minskar från 7,5 procent i fjol till 6,6 procent 2017.

- Det är en stark arbetsmarknad som möter de jobbsökande, säger Håkan Gustavsson.

Arbetsgivarna behöver folk, och det gäller över hela linjen.

- Optimismen är särskilt tydlig bland privata tjänsteföretag, säger Gustavsson.

Men även kommuner och landsting kommer att få allt större problem att hitta rätt kompetens.

- Och det blir ännu värre 2017, säger han.

Källa - 2016-06-08 13:55

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+