Tolkkostnader måste ställas mot vårdbehov

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Tolkkostnader måste ställas mot vårdbehov - Varje krona som går till överflödiga tolkar hade kunnat brukas på livsnödvändig vård, skriver Gabriel Kroon (SD) i en replik till Liberalerna.

I region efter region har Liberalerna med Anna Starbrink i täten motsatt sig en av de tre fundamentala etiska principerna som ligger till grund för prioritering inom svensk sjukvård. Nämligen kostnadseffektivitetsprincipen (att sjukvården ska ges som avvägning mellan effekt och kostnad) - och därmed indirekt även den andra behovs- och solidaritetsprincipen (sjukvård ska ges efter mest akut behov) när man totalt har nonchalerat den dyra kostnadsutvecklingen för språktolkar till migranter, asylsökande och nyanlända.

Liberalernas Starbrink och Horn lyfter Sverigedemokraternas, och numera även Moderaternas, inställning till en översyn av språktolkanvändandet, de direkta kostnaderna som det medför men även de indirekta effekterna i form av en bristfällig integration.

Det är beklagligt att det i dag finns en stor andel individer, som trots år av SFI-utbildning, varav många med ett nytt svenskt medborgarskap, fortfarande inte kan sköta grundläggande kontakt med varken myndigheter eller sjukvården. Den kontinuerliga rättigheten till obegränsad språktolk, under obegränsad tid, medför i praktiken till att individer som har varit i Sverige fem, tio, även tjugo år, fortfarande använder sig av offentligt bekostad språktolk, framför allt inom arabiska, dari och somaliska. Starbrink och Horn kan väl omöjligt anse att detta förfarande motsvarar principen om kostnadseffektivitet?

Våra offentliga regionala medel som går till sjukvården är begränsade. Bara i Region Stockholm uppgick kostnaden för språktolk 2010-2014 till 416 miljoner kronor, vilket tål att jämföras med 546 miljoner kronor under 2014-2018 - alltså en ökning på nästan 30 procent (!). Varje krona på språktolk skulle kunna användas för att korta våra regionala köer i cancervården, så att den cancersjuka småbarnspappan får några år till med sina barn eller den cancersjuka morfarns liv förlängs.

Men mest skrämmande är inte kostnadsökningen - som är onormalt hög - utan den tidigare oviljan från den blågröna majoriteten i Region Stockholm att ens försöka undersöka de bakomliggande faktorerna eller hur kostnaderna ser ut uppdelat på språk. I stället har den naiva godhetsnarkomanin tagit över, och alla försök från Sverigedemokrater, och numera även moderater, att ta reda på de bakomliggande siffrorna har förkastats och prioriteringar som innebär skillnad mellan liv och död, åsidosatts.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm står bakom behovet av tolk för vissa nyanlända, det kan även handla om individer som talar de fem minoritetsspråken, blinda och dövblinda. Samtidigt kan vi konstatera att våra nordiska grannländer som Danmark har infört liknande begränsningar genom höjda egenavgifter efter ett antal års stadig vistelse i landet, en modell som rimligtvis även Region Stockholm bör utreda.

Inom politiken måste vi föra en sund och utforskande debatt för att uppnå kostnadseffektiviteten men även kunna använda våra begränsade ekonomiska skattemedel för vård efter mest behov.

Vi kommer aldrig acceptera premissen att ekonomiska resurser ska tas från behövande patienter till förmån för individer som har missbrukat sina möjligheter (under flera års tid) att lära sig grundläggande svenska. För i slutändan så använder vi oss av begränsade ekonomiska resurser där varje krona som går till överflödiga tolkar hade kunnat brukas på livsnödvändig vård.

Gabriel Kroon
gruppledare Sverigedemokraterna Region Stockholm

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Källa - 2019-07-03 19:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+