Ultralöpare Låt inte Sverige blir en rädd nation

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ultralöpare Låt inte Sverige blir en rädd nation - Rädslan i Sverige växer, enligt Nationella trygghetsundersökningen. Det måste tas på allvar, eftersom rädslan styr oss mer än vi tror - ofta åt fel håll. Och den är en starkt bidragande orsak till främlingsfientlighet, skriver Kristina Paltén, författare och ultralöpare.

Hösten 2015 gav jag mig av på en löptur, rakt genom Iran. Jag sprang ensam för jag ville vara så sårbar som möjligt. Jag var rädd för alla möjliga saker. Jag ville se om mina rädslor att bli misshandlad, våldtagen, hött med näven åt, inspärrad i fängelse och till och med bli mördad, var sanna.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag, en ensam kvinna, som springer genom ett muslimskt land med sharialagar? Många tyckte att jag inte var klok. Andra tyckte det jag gjorde var spännande.

Rädslan för terrorism växer, speciellt för terrorism från muslimer. Det finns 1,5 miljarder muslimer i världen. Om alla dessa var terrorister, tror jag världsläget skulle se extremt mycket värre ut. Jag sprang för jag hade en förhoppning. Kan det vara så att de flesta muslimer är vanliga, vänliga vardagsmänniskor, precis som de flesta svenskar?

Med min löpning ville jag verka för tillit. Jag visste inte om det skulle lyckas. Tänk om jag kom hem i en liksäck, som en av mina vänner befarade? Men att öka tilliten mellan människor var mitt mål.

Tillit handlar om att vara sårbar, utan garantier, och det var precis det jag var under min löpning. Jag kunde inte språket, inte läsa vägskyltarna. I början satt jag och grät på en restaurang, rädd för vad jag gett mig in på. Redan första dagen visade det sig att mina rädslor var obefogade. En man gav mig sin lunch. Jag fick inte betala när jag åt på restaurang och bagarna i en butik gav mig nybakat bröd. Under löpningen fick jag bo hemma hos 34 olika familjer som gav mig mat och matsäck att ta med på vägen. Alla dessa människors vänlighet är inte en slump; det är ett genomgående mönster.

Människan är designad för att överleva. Vår hjärna är fem gånger känsligare för hot än för trygghet, visar forskning. Därför vill hjärnan dela in världen i gott och ont, utan gråzoner, så vi lätt ska kunna avgöra vem vi kan lita på och inte. Dessutom kräver mod, det vill säga att gå emot sin egen rädsla, enormt mycket energi. Hjärnan tar cirka 20 procent av all energi kroppen förbrukar, trots att den bara utgör 2 procent av kroppsvikten. Att vara modig kostar på.

När berättelser om hot och oro upprepas gång på gång är det lätt att vilja gå tillbaka till det gamla och välkända som verkar tryggt. En del grupperingar propagerar för återgång till traditionella värderingar, till exempel nationalism. Sverige har en historia där vi varit tidiga med att skapa jämställdhet, tillit och respekt för varandras olikheter, vilket bland annat syns i att vi är ett av världens mest sekulariserade länder. Något av det vi värderar högst är rätten att uttrycka vårt inre. En nation som utvecklat sådana värderingar har möjlighet att sätta än högre mål.

Clas Malmström, läkare och specialist i psykiatri, berättar i sin bok "Möjlighetstänk" om promotiva mål, det vill säga mål som leder till något, och preventiva mål, det vill säga mål som skyddar mig från något. De promotiva målen innebär att aktivt leta upp meningsfulla utmaningar och angelägenheter i livet och satsa på dem. Promotiva mål skapar energi och målmedvetenhet om än jag behöver gå genom rädsla längs vägen. Preventiva mål skapar ingen riktning, de är snarare bara en reaktion på en situation jag befinner mig i. När vi sätter preventiva mål är vi rädslostyrda och riskerar att hamna i en ond cirkel av negativ stress. För att skapa livsglädje och mening i livet, behöver människan sätta promotiva mål. Sådana mål leder till att ständigt utvecklas.

En person som känner tillit är kreativ, empatisk, analytisk, innovativ och skapar förändring. Den som däremot är rädd eller orolig blir irrationell, fattar ogenomtänkta beslut, förlorar förmågan att samarbeta, vill inte lösa problem och gör motstånd mot förändring. Min tanke är att nationer fungerar som individer, det vill säga nationer som styrs av rädsla blir irrationella, fattar dåliga beslut etc. En rädd nation som sätter preventiva mål riskerar dessutom att hamna i en negativ spiral av stress, rädsla, hot och försvar.

Idag är integration och flyktingströmmar en av de viktigaste valfrågorna. Den är förknippad med både rädslor och möjligheter. Det är lätt att vilja undvika rädsla, men för att utvecklas och må bra behöver Sverige gå genom rädslan och fokusera på det vi vill skapa.

"Mod är att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det som ska göras", står det på Wikipedia. I dagens Sverige, präglat av oro, efterlyser jag promotiva mål. På vilket sätt vill Sverige bidra till världen? Vad ska Sverige stå för?

Idag har världen 65 miljoner människor på flykt, prognosen är över 200 miljoner år 2050, till följd av konflikter och klimatförändringar. Det går inte att betrakta Sverige som en isolerad enhet, avskilt från resten av världen. Sätta mål som enbart leder bort från rädsla bygger på en falsk världsbild och är kontraproduktivt. Sann trygghet uppstår när vi går igenom rädslan, till den värld vi vill skapa.

Vem av våra partiledare har modet att föra Sverige genom rädslan, dit vi önskar vara? Och var är det vi önskar vara, både som nation och privatperson? Hur Sverige utformas beror inte enbart på våra politiker, det beror på varenda en av oss. Vilken handling är din Iran-löpning? Gör den!

Kristina Paltén
ultralöpare och författare till boken "Den rädda löparen" (Wahlström & Widstrand)

Referenser:

https://www. bra. se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen. html

https://som. gu. se/digitalAssets/1678/1678785_42-swedish-trends-1986-2016. pdf

"Neuroledarskap" av Katarina Gospic och Stefan Falk, Natur & Kultur, 2015

"Möjlighetstänk" av Clas Malmström, ICA-förlaget, 2009

https://www. iom. int/complex-nexus#estimates

http://www. worldvaluessurvey. org/WVSContents. jsp

Källa - 2018-04-25 19:00

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+