Världen blir bättre, även 2017

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Världen blir bättre, även 2017 - Det finns få dagar som är så löftesrika som nyårsdagen. Goda ambitioner och positiva förväntningar, i kombination med traditionsenliga ritualer; nyårskonsert från Wien och Ivanhoe på tv. Det sägs vara årets bästa försäljningsdag för pizzeriorna.

Det gångna politiska året läggs nu till handlingarna. 2016 inleddes med de avskyvärda nyårsövergreppen i Köln, vilka kom att bli upptakten till ett turbulent och utmattande år, med attentaten i Berlin och i Istanbul som en fruktansvärd avslutning. Sommaren, som i tidningsvärlden ofta betyder nyhetstorka, blev en då de hemska nyheterna avlöste varandra: dödsskjutningarna på gayklubben i Orlando, självmordsdådet på Istanbuls flygplats, terrordådet i Nice längs Promenade des Anglais, dödsskjutningar på fler håll i USA, kuppförsöket i Turkiet, attacken vid ett köpcentrum i München, självmordsbomben i Ansbach, bombdåd i Kabul och den kallblodiga avrättningen av den katolske prästen i Normandie under mässan.

Den politiska utvecklingen under året i länder som Polen, Ungern och Turkiet har oroat. Greklands skuldkris, som uppstod i kölvattnet av den internationella finanskrisen, är ingalunda över, även om den inte längre står i centrum för nyhetsrapporteringen.

Flyktingkrisen som medvetandemässigt fick sitt crescendo i Sverige hösten 2015 är heller inte överstånden; under 2016 drunknade i snitt fjorton personer per dag i Medelhavet, vilket är fler än tidigare.

Inte heller för svensk del är flyktingkrisen över. Förvisso sover inte längre nyanlända utomhus på marken, men mängden människor som befinner sig i limbo eller i någon av helvetets kretsar i oviss väntan och i stark oro för vad som ska hända familjemedlemmar, vänner och släktingar som alltjämt är kvar mitt i brinnande krig, är stor. Deras väg in i en fungerande tillvaro med försörjning genom eget arbete, förenklas inte av den svenska modellen, som vi så gärna talar om i nästintill religiösa termer. Ur reformhänseende måste detta dessvärre betraktas som ett förlorat år.

Varför förmår Sverige inte mer, i ett läge när den allmänna kännedomen om ansträngningarna är så utbredd? Det är en fråga att ta med sig in i 2017. När tidigare statsministern som svar på kommunernas nödrop i flyktingkrisen sade att han från flygplansfönstret hade sett att det fanns mycket plats i Sverige, var det samtidigt både sant och goddag yxskaft. För visst finns fysisk plats. Markyta har Sverige gott om. Men det svar desperata lokalpolitiker frågade efter handlade ju om något annat. Sverige har ett övermått av både möjligheter, problem och utmaningar. Lösningarna lyser emellertid med sin frånvaro.

2016 blev ett år av populisters framgång, terrorattentat, krig och människor på flykt. Att många känner sig oroliga inför vad som ska komma är naturligt. Motsatsen vore snarare obegriplig. I vårt östra närområde finns Rysslands politiska ledning, som med all önskvärd tydlighet har demonstrerat maktanspråk som våldför sig på andra människors och länders frihet. I vårt västra synfält har det amerikanska presidentvalet skapat ovisshet inför framtiden av ett slag som är ovant för oss. På närmare håll har brexit skapat nya utmaningar för den politiska och ekonomiska union vi tillhör.

Det är mer rätt än fel att oroa sig för sådant vi inte vet kommer att hända, eftersom en oro omsatt i handling, kan bidra till att förhindra. Så måste man exempelvis tänka när det gäller försvarspolitiken. Vi vet inte vad som kommer att hända, men har en skyldighet att förbereda oss för olika scenarion - om vi värdesätter vår frihet. Terrorattentat har tragiskt nog kommit att bli en fråga om snarare när och var, än om, och den kunskapen behöver vi ta i bruk för att kunna skydda och förebygga.

Vid sidan av de praktiska frågorna, finns de som är av mer filosofisk karaktär. När de politiska ledare vi väljer snarare är sådana vi fruktar än beundrar, händer något med människorna och samhällena. Vad, vet vi inte riktigt. Det finns inget förutbestämt.

Men ett vet vi faktiskt: Världen kommer att bli en bättre plats under 2017 än vad den var 2016.

Det finns nämligen mäktiga krafter i rörelse som inte låter sig stoppas, oavsett hur undermåliga ledare som styr stater. Av jordens 7,3 miljarder människor är det hyggligt många som har möjlighet att i fred, frihet och demokrati använda sin tid åt att utbilda sig, uppfinna och utveckla.

Allt går inte att räkna hem med en gång. Men även om 5, 10, 25 och 50 år kommer vi förhoppningsvis att dela ut Nobelpris för vetenskapliga framsteg som medgett mänskligheten att ta avgörande steg framåt. För detta talar också att vi för varje år ökar mängden läs- och skrivkunniga i världen, vilket gör att den akademiska rekryteringsbasen breddas.

Under 2017 kommer vi att lära oss att bota fler sjukdomar än vad vi hittills kunnat. Under 2016 gjorde ett brittiskt forskarteam vid Barts Cancer Institute en banbrytande upptäckt inom cancerforskningen: mekanismen med vilken cancerceller bryter sig loss från tumörer och sprids till andra delar av kroppen. Förhoppningen är nu att detta kan leda till upptäckten av nya läkemedel för att blockera spridningen av cancer i kroppen.

Vi kommer att uppfinna nya tekniska finurligheter, som kommer att göra livet bättre för många. Tack vare snillrika entreprenörer, kloka filantroper och begåvade hjälporganisationer, kommer fler att få äta sig mätta, fler få utbildning och tillgång till rent vatten och sanitära lösningar. Ett exempel är de framgångsrika tester med Omni-processorn, som Bill Gates har finansierat. Processorn utvinner vatten och energi ur mänsklig avföring och kan komma att få enorm betydelse för utvecklingsländer som Senegal, där testerna genomförts.

2017 kommer också att bli ett år då det skapas många nya samarbeten över landsgränser, och mellan discipliner i civilsamhälle, näringsliv och stat. Dessa samarbeten kommer att generera utveckling på alla möjliga plan. Det vet vi också.

Just nu är vägen både lerig och bumpig. På vissa håll skymmer dimman sikten. Men vi kommer att ta oss vidare. Det är en trösterik tanke att börja året med, och hålla i längs vägen. Världen blir bättre, år för år. 2017 kommer, tack och lov, inte att utgöra något undantag.

Källa - 2017-01-01 09:23

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+