Ygeman kräver bättre polisresultat

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ygeman kräver bättre polisresultat - Ygeman träffar rikspolischef Dan Eliasson klockan 9 för att få "en samlad resultatredovisning" av polisens arbete. Han vill bli övertygad om att polisens dåliga resultat de senaste åren är på väg att vända.

Inrikesministern vill bland annat nu se siffror över antalet brottsutredningar nedbrutna på polisområdesnivå eller lokalpolisområdesnivå. Han är också "spänd" på att se siffror över hur mycket polisen ökat sin polisiära närvaro i socialt utsatta områden.

- Det är en viktig uppgift, för en av tankarna med polisreformen var att flytta ut poliser närmare medborgarna och då måste det också gå att mäta hur det gått, säger inrikesministern.

Av de 15 särskilt utsatta områden som polisen pekade ut i en rapport hösten 2015, har man prioriterat ökad polisiär närvaro i 14.

Redan före jul lovade Ygeman att ta till "kraftfulla åtgärder" om inte polisens resultat vände till årsskiftet. Så sent som i förra veckan presenterade Polismyndigheten statistik över antalet slutförda brottsutredningar som överlämnats till åklagare. Den siffran har sjunkit med tio procent mellan 2015 och 2016. Ygeman var inte nöjd, men ville vänta med att presentera nya åtgärder tills han sett fler siffror. Löftet om "kraftfulla åtgärder" kvarstår.

- Jag har ju sagt att har vi inte sett resultatet vända till årsskiftet då kommer det att krävas kraftfulla åtgärder. Då ligger det i sakens natur att om inte den samlade resultatredovisningen är tillräckligt bra så kommer vi också att vara tvungna att vidta åtgärder, säger Ygeman.

Han utesluter inte att det kan komma nya åtgärder redan efter dagens möte med rikspolischefen.

Rikspolischef Dan Eliasson har redan sagt att han räknar med att resultaten vänder uppåt i år och betecknar 2017 och 2018 som "de stora leveransåren". Eliasson har pekat på att fler utredare har anställts, både civila och poliser, att ny teknik och IT-system införs och att ett 20-tal andra åtgärder är på gång.

Polisen har angett tre huvudskäl till det försämrade resultatet. Det är gängkriminaliteten med många mord som tar stora resurser i anspråk, liksom den stora flyktingströmmen hösten 2015. Polisens omorganisation är det tredje skälet.

Dessutom hävdar Polismyndigheten att siffrorna över antalet slutförda brottsutredningar 2016 inte är så dåliga som de verkar. En tredjedel av försämringen med tio procent handlar om bedrägeriutredningar. Flera polisregioner hade under år 2015 några bedrägerihärvor som genererade ett mycket stort antal redovisade ärenden. Exkluderas bedrägerierna stannar minskningen av antalet redovisade ärenden för helåret på minus 6 procent.

Antalet ärenden redovisade till åklagare 2016 jämfört med 2015

Våldsbrott: - 6 procent

Övriga brott mot person: - 11 procent

Skadegörelsebrott: - 17 procent

Stöld (exkl butik): - 15 procent

Narkotikabrott: - 4 procent

Trafikbrott: - 5 procent

Stöld i butik: - 6 procent

Bedrägeribrott m. m: - 40 procent

Ekonomiska brott: - 13 procent

Övriga brottsbalksbrott: - 7 procent

Övriga specialstraffrättsliga brott: - 5 procent

Övrigt: - 14 procent

Totalt: - 10 procent

Källa: Polismyndigheten

Polisregion Bergslagen: - 2 procent

Polisregion Mitt: -23 procent

Polisregion Syd: - 12 procent

Polisregion Stockholm: - 13 procent

Polisregion Syd: - 14 procent

Polisregion Väst: - 5 procent

Polisregion Öst: + 3 procent

Källa - 2017-01-20 06:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+