Bo Hugemark Tänk om Ryssland tar Baltikum

Senaste nyheterna om Nato

Bo Hugemark Tänk om Ryssland tar Baltikum - Om Ryssland ockuperar Baltikum och säger sig försvara territoriet med kärnvapen, vad gör vi då? Nato behöver ha tillräckligt många brohuvuden i de baltiska länderna för att försvara dem och här kommer Sverige in i bilden. Vi behöver vara en del av detta försvar för att det ska lyckas. Det bästa vore om vi gick med i Nato.

Om Saddam Hussein hade haft kärnvapen 1991 - skulle då FN-alliansen vågat samla 600 000 man inför Desert Storm för att befria Kuwait?
Denna kontrafaktiska fråga är högst relevant om man ska diskutera kärnvapen i vår tid och i vår närhet. Det handlar om ett begrepp som en arméofficer känner som "försvar av tagen terräng", ett kommando som ges när man tagit anfallsmålet.

Det är den användningen av kärnvapen som är mest hotande och tyvärr mest sannolik i dagens konflikter. Sannolik, därför att en angripare kan använda kärnvapen till att behålla sina erövringar utan att sätta in dem.
För att komma till saken: Antag att Ryssland med en blixtoperation ockuperar de baltiska staterna innan Nato hinner upptäcka vad som är på gång, inse vad som sker, förstå dess innebörd, kan fatta beslut och hinna tillföra förstärkningar. Ett fait accompli skapas, Ryssland förkunnar att de baltiska staterna nu -av historiska och humanitära skäl - tillhör Ryssland och att alla västliga försök att återta dem kan komma att mötas med kärnvapen. Kommer Nato att förmå sig till en motoffensiv?

Det kan vara en bluff, men vågar Nato syna den? Ryssarna gör nu allt för att öka trovärdigheten av detta försvar av tagen terräng. Situationen har analyserats i Kungliga Krigsvetenskapsakademien studie av Solidaritetsförklaringen Till bröders hjälp och slutsatsen är given: Nato måste säkra tillräckligt stora brohuvuden på baltiskt område, som kan utgöra baser för en motoffensiv.

Detta i sin tur kräver snabba och ostörda flygoperationer och flygburna trupptransporter till Baltikum. Här kommer Sverige in i bilden. Vi måste göra allt för att dessa operationer ska lyckas. Lämna fritt fram för Natoflyg genom vårt luftrum, ställa baser till förfogande, hindra ryssarna att placera luftvärnsrobotar på Gotland etcetera. Programmet Dokument inifrån: Hur blir det med Nato? som sändes i STV1 den 25 maj 2016 belyste detta tydligt. Det blir svårt att få till stånd allt detta i tid om vi inte är alliansmedlemmar, och sålunda ökar risken för att våra grannars öde beseglas.

I stället för att sprida lögner om kärnvapen i Sverige borde motståndare till Nato och värdlandsavtalet solidariskt intressera sig för de kärnvapen som är det verkliga hotet idag i vår närhet.

BO HUGEMARK är överste och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Källa - 2016-05-28 10:31

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+