Hur tar vi oss an Europas framtid?

Senaste nyheterna om Nato

Hur tar vi oss an Europas framtid? - Tyskland och Frankrike vill fortsätta arbetet med att skapa ett starkt Europa och säkerställa den europeiska integrationsprocessen. Det nya Aachen-fördraget är ett tydligt ställningstagande mot tvivel, skriver Hans-Jürgen Heimsoeth och David Cvach, Tysklands och Frankrikes ambassadörer i Sverige.

Ingenting ger oss en klarare bild av de tydliga utmaningarna som Europas länder står inför än brexitkaoset. I en pågående villfarelse om den egna historiens storhet berövas en brittisk ungdomsgeneration möjligheten att spela en roll i den Europeiska unionen - vårt enda alternativ till ett Europa där en inskränkt nationell synvinkel härskar och som riskerar att krossas av framtidens stormakter Kina, USA och Ryssland.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Tyskland och Frankrike valde en annan väg. För 56 år sedan fattade Charles de Gaulle och Konrad Adenauer ett historiskt vägledande beslut: Den 22 januari 1963 undertecknades Elysée-fördraget, som lade grunden för den tysk-franska vänskapen. Fördragets fastställanden och dess resultat - halvårliga möten mellan stats- och regeringscheferna, regelbundna ministermöten, konkreta projekt i försvars- eller ungdomspolitiken, bland annat genom upprättandet av ett tysk-franskt utbytesprogram - blev en förebild också för andra belastade bilaterala relationer, bland annat de tysk-polska, men även de polsk-ukrainska.

För den Europeiska unionen visade sig det bilaterala samarbetet vara en välsignelse. För tvärtemot dåtida farhågor från andra länder så ledde Elysée-fördraget inte till ett exklusivt förhållande mellan två stater som fjärmade sig från andra viktiga allierade och partner. Tvärtom: Det nära samrådet som utformades i fördraget ledde till att våra så olika länder gång på gång kompromissade, för att i högsta möjliga mån återspegla intressena hos övriga europeiska partner. Den inre marknaden, Maastrichtfördraget samt EU:s fortsatta utveckling fram till Lissabonfördraget är otänkbara utan tysk-franska impulser.

Vilken betydelse har det då att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron år 2019 undertecknar ett nytt fördrag i Aachen, Karl den stores stad?

Sedan 1963 har Europa utvecklats dynamiskt och i dag spelar kontinenten en egen roll i världen. Detta var ännu inte fallet 1963! Elysée-fördraget var en följd av att de sex länderna i den Europeiska ekonomiska gemenskapen misslyckades med att organisera ett politiskt samarbete. I dag är det politiska samarbetet utvecklat, men den Europeiska unionen står inför nya utmaningar, som kräver gemensamma svar. Dessa innefattar ökande antieuropeiska populistiska krafter, autokratiska tendenser, geopolitiska förändringar, som utmanar hjärtat i vår världsordning, samt globala frågor som kampen mot klimatförändringarna eller den bristande solidariteten i migrationsfrågor hos vissa EU-länder. Här måste vi markera.

Tyskland och Frankrike vill föregå med gott exempel och rusta det tysk-franska samarbetet för framtiden. Det nya Aachen-fördraget är ett tydligt ställningstagande mot tvivel. Tyskland och Frankrike vill fortsätta arbetet med att skapa ett starkt Europa och säkerställa den europeiska integrationsprocessen. I detta arbete ska också medborgarnas respektive vardagsmiljö flätas ihop ytterligare.

Aachen-fördraget tillhandahåller ytterligare resurser för att få människor att mötas, en så kallad "medborgarfond“. Ett tysk-franskt "framtidsverk“ ska samla våra kompetenser inom globala frågor som klimatförändringar, demografiska förändringar, energi, mobilitet, bioteknologi och den digitala omställningen.

Dessutom ska våra medborgare i än högre utsträckning profitera på det gränsöverskridande samarbetet när det kommer till infrastruktur, barnomsorg, sjukvård, utbildning, yrkesutbildning samt rekrytering över landsgränserna. Lösningar som vi tror kan vara vägvisande också för den europeiska sammanhållningen.

Även inom säkerhets- och försvarspolitiken närmar sig Tyskland och Frankrike varandra ytterligare. Vi kommer ha ett nära samarbete i alla institutioner i FN och engagera oss för en stark europeisk röst i FN:s säkerhetsråd. Inom ramen för våra åtaganden i Nato och EU kommer vi att fördjupa samarbetet och arbeta för att åtgärda brister i den europeiska handlingskraften. Detta tjänar EU och Nato på.

I Norden är man stolt över det nordiska samarbetet och arbetar för att bygga ut det ytterligare. Tyskland och Frankrike delar inte den gemensamma historien på samma sätt som de nordiska länderna, men förslagen för att aktivt främja det samhälleliga, ekonomiska kulturella och teknologiska samarbetet mellan Tyskland och Frankrike är inte mindre ambitiösa - och de ska tjäna det europeiska projektet.

Det nya fördraget kommer också att bidra till ett närmare samarbete med Sverige. Den tysk-franska förbindelsen söker partner. I detta arbete närmar vi oss starka grannar som Sverige, som med innovationsförmåga och en utpräglad medvetenhet om värderingar tillsammans med oss kan skapa ett fundament som möjliggör att även nästföljande generation kan leva och ytterligare utveckla projektet i ett fredligt, frihetligt, rättvist och blomstrande Europa.

Nationer har inga permanenta vänner, utan bara intressen: Detta motto kan framstå som våghalsigt i samband med ett vänskapsfördrag. Men ett halvt århundrade efter Élysée-fördraget kan vi konstatera: Vänskap och intressen är ingen motsägelse. Utvecklingen av relationerna mellan miljoner tyska och franska medborgare, företag, organisationer efter flera krig är ett faktum som saknar motstycke. I dagens värld ligger det i våra båda vänligt sinnade nationers och medborgares intresse att säkerställa den Europeiska unionens framgång. Den garanterar vår framtid.

Hans-Jürgen Heimsoeth
Tysklands ambassadör
David Cvach
Frankrikes ambassadör

Översättning: Valle Wigers.

Källa - 2019-01-22 08:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+