Några råd till 349 nyvalda.

Senaste nyheterna om Nato

Några råd till 349 nyvalda. - Sällan har väl ett riksdagsupprop omgetts av så många oklarheter som när församlingens 349 nyvalda ledamöter denna måndag samlas i riksdagshuset för första gången.

Många ansikten är nya. Drygt en tredjedel av ledamöterna under den förra mandatperioden har bytts ut av väljarna.

Efter uppropet ska den nya riksdagen utse talman och tre vice talmän. Den första i ett pärlband av heta politiska bataljer som nu väntar.

På tisdag är det så dags för riksmötets högtidliga öppnande, under överinseende av kungen och inför inbjudna, utländska dignitärer.

Sedan börjar allvaret. På allvar.

Osäkerheten kring regeringsbildningen består. Hur länge är osäkert även det.

Osäkerhet präglar kort sagt det mesta just nu.

Vad kommer att hända inom EU? Migrationsfrågan har blivit en katalysator för de motsättningar kring synen på federalism kontra nationalism som finns bland EU:s medlemsstater. Det nationalistiska lägret, främst bestående av Ungern och Polen, har fått sällskap av Italien och stärkts, efter att en högerpopulistisk och främlingsfientlig koalition tagit över regeringsmakten i Rom.

År 2020, mitt i den nya riksdagens mandatperiod, är det dags för presidentval i USA. Och den vandrande osäkerhetsfaktorn Donald Trump kan mycket väl bli omvald. Den amerikanska ekonomin går bra, arbetslösheten har sjunkit och Trumps opinionssiffror är hyfsade, fyra av tio amerikaner tycker att han gör ett bra jobb.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges hörn av världen lär förbli skakigt. Inget tyder på annat än att Ryssland under president Vladimir Putin kommer att fortsätta försöken att splittra och försvaga såväl EU som Nato.

På hemmaplan råder ingen brist på angelägna uppgifter för en ny riksdag och regering att ta tag i. En verklig framtidsfråga är hur skolan ska fås att åter leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att ge alla elever, oavsett bakgrund, en likvärdig utbildning och samma möjligheter att uppnå skolans mål.

Lägg till detta en rad andra angelägna uppgifter som att lösa bostadsbristen, reformera ett otympligt skattesystem, minska segregationen, minska den skyhöga arbetslösheten bland utlandsfödda och få rätsida på polisen så att fler brott klaras upp.

Utsikterna att nå framgång på dessa områden skulle förmodligen förbättras av ett mindre konfrontativt politisk klimat.

En intensiv, hård men dessvärre också smutsig valrörelse har nyligen avslutats. Sverige framstår som mer polariserat än på länge, konfliktlinjerna är skarpare, skyttegravarna djupare. Alla talar om blockpolitikens elände, men få tycks villiga att göra något åt den.

Men det finns en rik svensk tradition av samförstånd och samarbete för landets bästa över politiska skiljelinjer, över klassgränser, att inspireras av.

En bra början är att den nyvalda riksdagen föregår med gott exempel genom att i utskott och i kammaren visa respekt för meningsmotståndare och bidra till en mer konstruktiv debatt.

Så, kära nyvalda ledamöter:

Källa - 2018-09-24 04:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+