Osäkrare läge för Sverige med Trump

Senaste nyheterna om Nato

Osäkrare läge för Sverige med Trump - Kritiken från Donald Trump mot att Natoländerna betalar för litet av försvarsutgifterna och hans oklarheter kring om Nato verkligen skulle försvara Baltikum vid ett ryskt angrepp, har skapat en stor osäkerhet, enligt Hallenberg.

Därtill är Trumps öppningar mot Putin oroande, anser han.

- Man måste fråga sig om det för Trump är viktigare att ha goda relationer till Putin än till de Nato-allierade. Det vet vi ju ännu inte. Är han till exempel beredd att godkänna Rysslands ockupation av Krim över huvudet på Natoallierade? I så fall skulle ju Nato bli oerhört allvarligt försvagat.

- Sverige har ju under Obamatiden fått uppleva, inte minst när (vice presidenten) Joe Biden var här, en sorts implicit försvarsgaranti, där Biden antydde att USA skulle komma till Sveriges hjälp om det hände någonting. Jag kan inte föreställa mig att Trump kommer att göra något sådant, säger han.

Hela Natosamarbetet kommer att vara osäkert en tid framöver. Svenska politiker måste därför diskutera vad som krävs, om ett Natomedlemskap är aktuellt eller helt avskrivet, anser Hallenberg.

Frågan är om Natomotståndarna nu fått ett starkare argument med Trump som president.

- Det beror på hur det utvecklar sig i framtiden. Nato är inte fullständigt styrt av USA, framför allt inte om USA inte är så intresserade av organisationen. Då får de europeiska länderna större utrymme, säger Hallenberg.

Men Nato är den enda försvarsorganisation som finns och det skulle ta åratal om EU skulle bygga upp motsvarande kapacitet.

- Och då är det bara Nato som återstår, så jag tycker inte att debatten ska ta slut. Men jag håller med om att motargumentet mot ett svensk medlemskap i någon mån har blivit starkare genom den här personen som svenskar ogillar och absolut inte skulle vilja alliera sig med, säger Jan Hallenberg.

Han tror också att trycket på att öka försvarsanslagen kommer att öka i såväl Sverige som i Natoländerna.

- Jag tror inte att USA klipper banden till Nato och Europa, men de kommer att försvagas, och Trump kommer att insistera på att européerna ska spendera mera på att försvara sig själva. Det hade även Hillary Clinton gjort om än inte lika kraftfullt och burdust som Trump. Den här åsikten är spridd i USA, säger Hallenberg.

Sveriges försvarsutgifter som andel av BNP är i år 1,05 procent.

Det är lägre än våra närmaste grannar.

Estland - 2,16 procent.

Polen - 2,0 procent.

Norge - 1,54 procent.

Litauen - 1,49 procent.

Lettland - 1,45 procent.

Finland - 1,37 procent.

Tyskland - 1,19 procent.

Danmark - 1,17 procent.

Källa: SvD/FOI/Sipri.

Källa - 2016-11-15 15:28

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+