Ryssland ska avskräckas

Senaste nyheterna om Nato

Ryssland ska avskräckas - USA ökar sin närvaro i Östersjöregionen för att avskräcka Ryssland från aggressiva handlingar.
- Vi kommer att fortsätta att vara mycket engagerade i detta område, säger Robert Work, statssekreterare på det amerikanska försvarsdepartmentet.

Han och statsekreteraren på det svenska försvarsdepartementet Jan Salestrand var på tisdagen värdar för ett möte i Stockholm med kollegor från de nordiska och baltiska länderna.

På agendan stod bland annat de senaste åren alltmer provokativa handlingar från rysk militär i Östersjöområdet.

- Vi pratade om hur vi kan stärka avskräckning mot Ryssland, säger Work.

USA protesterade nyligen mot att ryskt stridsflyg flög mycket nära en amerikansk jagare på internationellt vatten i Östersjön. Robert Work kallar den ryska handlingen för mycket oprofessionell.

- Vi har gjort klart för Ryssland att vi anser att deras handlande är väldigt, väldigt provokativt och farligt för att det kan leda till missförstånd, säger han.

Även till exempel svenskt stridsflyg har, enligt försvarsmakten, utsatts för provokativa ryska handlingar.

På mötet mellan de åtta länderna diskuterades hur man tillsammans kan stärka avskräckningen gentemot Ryssland. Nato har till exempel ökat bevakningen av luftrummet över Östersjön. Informationsutbyte om lägesbilden av Östersjön utökas mellan Östersjöländerna. Det handlar även om utökade militärövningar, även med icke Natoländer som Sverige och Finland.

USA:s president Barack Obama aviserade redan 2014 utökad amerikansk militär närvaro i östra Europa och Centraleuropa. USA:s försvarsdepartement Pentagon presenterade också nyligen mer detaljerade planer inom ramen för initiativet. Något som skapat irritation i Ryssland.

Ett syfte är att USA:s Natoallierade ska känna sig säkra på amerikanskt stöd vid en eventuell konflikt med Ryssland.

- Vi gör också detta för att avskräcka från det som vi anser är provokativa och destabiliserande ryska handlingar, men vi försöker försäkra oss om att det inte eskalerar spänningarna, säger Work.

- Vi vill fortfarande ha möjligheten att arbeta tillsammans med Ryssland och samarbeta kring aktiviteter av ömsesidigt intresse.

På frågan om hur strategiskt viktig Gotland är om det skulle uppstå en konflikt med Ryssland i Baltikum uppger Work att ön ses som nyckelterräng i baltiska staterna.

- Om det var ett hot (mot Gotland) så skulle vi ta det väldigt allvarligt, säger han.

Nyligen uppgav USA:s Natoambassadör Douglas Lute, enligt Reuters, att det inte finns någon möjlighet för Nato att ta in nya medlemmar den närmaste framtiden av rädsla för att det ska destabilisera Ryssland.

På frågan om ett sådant stopp även skulle gälla Sverige uppger Robert Work att han inte känner till Lutes uttalande och att något sådant inte diskuterats i Pentagon.

Källa - 2016-04-26 19:37

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+