S är inte beredda att betala för försvaret

Senaste nyheterna om Nato

S är inte beredda att betala för försvaret - Hans Wallmark, Daniel Bäckström, Mikael Oscarsson, Allan Widman, Beatrice Ask och Karin Enström, om varför de fyra borgerliga partierna lämnat försvarsberedningen.

De fyra borgerliga partierna har inte undertecknat försvarsberedningens rapport "Värnkraft". Skälet är att regeringen säger sig stå bakom rapportens alla förslag, men är inte beredd att låsa sig vid de ekonomiska ramar som krävs för att förverkliga dem. det är ett klassiskt försök att äta kakan och samtidigt ha den kvar.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Sverigedemokraterna gör för sin del en annan bedömning. För dem hänger ekonomi och innehåll inte ihop. Så trots att partiet vill höja anslagen väljer man att spela med regeringen.  

"Värnkraft" är en helhet där utbyggnad av försvaret, säkerhetspolitiken och ekonomin hänger ihop. Att välja delar av förslagen eller att, som regeringen uppenbart vill, dra ned på de föreslagna anslagsnivåerna kommer inte att fungera. Dokumentet är kontinuerligt avstämt mot Försvarsmakten och andra berörda myndigheter och ytterligare handpåläggning är inte nödvändig, eller ens önskvärd.

Sammantaget är det fråga om en rejäl utökning av vår krigsorganisation.

Grundutbildningen av värnpliktiga kommer att fördubblas. Materiel förnyas och uppdateras. Därtill finns särskilda satsningar på logistik och volymer för att, om det krävs, klara en uthållig krigföring. Att detta är förenat med avsevärda kostnader borde inte vara en överraskning för någon.

Inför ett försvarsbeslut i riksdagen under nästa år kommer det inte att finnas något annat sammanhållet underlag att tillgå. Därför kommer vi fyra borgerliga partier att uppmärksamt och noggrant vårda "Värnkraft" när propositionen läggs. På några punkter har vi även haft andra uppfattningar än de rödgröna och Sverigedemokraterna. Det gäller främst säkerhetspolitiken och Sveriges relation till Nato och USA. Således förespråkar vi ett svenskt medlemskap i Nato, vilket är nödvändigt för att omfattas av de kollektiva försvarsgarantierna.

Vi vill dessutom att Sveriges solidaritetsförklaring inte enbart utsträcks till Storbritannien vid en eventuell Brexit, utan även ska gälla i förhållande till andra länder med vilka vi har ett nära säkerhetspolitiskt samarbete.

Vi är även motståndare till att Sverige tillträder den så kallade konventionen om förbud mot kärnvapen. Denna tanke har sågats såväl av regeringens egen utredare som av de tyngsta myndigheterna på försvarsområdet. Om regeringen framhärdar i detta blir det nuvarande samarbetet och övningarna med våra viktigaste partners mer eller mindre omöjliga.

Det skulle få allvarliga konsekvenser för vår nationella säkerhet.

Skillnader finns återigen i fråga om den långsiktiga försvarsekonomin. För oss är en och en halv procent av BNP 2025 ett viktigt steg på vägen. Slutmålet måste dock vara att under andra halvan av 20-talet nå två procent. Vill man, som regeringen och Sverigedemokraterna, att Sverige fortsatt ska vara ett militärt allianslöst land bör man dock satsa långt mer än så på det militära försvaret.

När det kommer till säkerhet är ensam inte stark, ensam är bara ensam.

Vi gick in i försvarsberedningen med en genuint konstruktiv inställning. Arbetet har av beredningens ordförande och dess sekretariat bedrivits på ett utmärkt vis. Alla partier har fått ge och ta för att skapa bred politisk enighet om rapportens innehåll. Det grundläggande antagandet om anslagshöjningar till en och en halv procent av BNP har varit känt under lång tid, även utanför beredningen.

Vår bedömning är att regeringen initialt, genom försvarsminister Peter Hultqvist, givit klartecken till denna ekonomiska nivå. Efterhand, och inte minst det sista halvåret, har det dock uppstått slitningar inom socialdemokraterna och regeringen. Och i förra veckan skrev man rakt ut att man inte var beredd att binda sig till några ekonomiska ramar.

Det lämnade inte minst ordförande Björn von Sydow i en närmast hopplös situation. Både inför det senaste försvarsbeslutet och i beredningens rapport om det civila försvaret förrförra året har ekonomin redovisats öppet utan några invändningar eller reservationer från socialdemokratiskt håll, men nu har detta tydligen ansetts omöjligt.

Vi beklagar att regeringen inte klarar att ta det ekonomiska ansvar som nu tas runt om i Europa och i våra närmaste grannländer. Det sänder en mycket svag signal i en tid som dessvärre präglas av upprustning och ständigt ökande spänningar. Vi borgerliga partier ska göra vad som står i vår makt att realisera försvarsberedningens olika förslag och långsiktigt satsa på ett civilt och militärt försvar som förmår värna vårt land, vår frihet och alla de människor som bor här.  

HANS WALLMARK är ledamot av försvarsberedningen (M).

DANIEL BÄCKSTRÖM är ledamot av försvarsberedningen (C).

MIKAEL OSCARSSON är ledamot av försvarsberedningen (KD).

ALLAN WIDMAN är ledamot av försvarsberedningen (L).

BEATRICE ASK är ledamot av försvarsberedningen (M).

KARIN ENSTRÖM är ledamot av försvarsberedningen (M)

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-05-14 08:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+