Sverige går med i brittiskledd insatsstyrka

Senaste nyheterna om Nato

Sverige går med i brittiskledd insatsstyrka - JEF är en brittiskledd styrka som vid kris eller krig snabbt ska kunna sätta in stridskrafter, inte minst i Baltikum. Styrkan, som är ett Nato-initiativ, ska kunna ställas till FN:s, EU:s och Natos förfogande och sedan tidigare har - förutom Storbritannien och de tre baltiska länderna - också Danmark, Nederländerna och Norge anslutit sig.

Nu tillkommer också Finland och Sverige. Vid en ceremoni i Stockholm ska Hultqvist (S), Fallon och Niinistö i dag underteckna dokumenten. Enligt försvarsdepartementet ligger en anslutning "i linje med regeringens inriktning i den försvarspolitiska inriktningspropositionen om att Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten med tyngdpunkt i norra Europa. "

Samtidigt bedöms JEF möjliggöra "ytterligare fördjupning av Sveriges försvarssamarbete med en av Europas mest kvalificerade försvarsmakter", liksom till mer "samverkansmöjligheter med de nordiska och baltiska länderna" - inte minst en ännu större utveckling av det "svensk-finska samarbetet".

JEF är inte en stående styrka utan en resurs med utvalda förband från alla stridskrafter som ska sättas in utifrån behoven i en given situation. Varje deltagande land beslutar självt om det vill delta i övningar eller militära insatser.

Frågan om svenskt deltagande har diskuterats under året. Den svenska Försvarsmakten anser att det kan ge "synergieffekter för utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid tillsammans med andra nationer".

Försvarsmakten (FM) föreslår att Sverige på kort sikt ska bidra till JEF med två stridsfartyg, korvetter, som enligt ett regeringsbeslut 2015 också ska stå i beredskap från 2018 för Natos snabbinsatsstyrka. På längre sikt tänker sig FM också att bidra med stridsflyg och specialförband till JEF.

Vidare anser FM att en stabsofficer permanent ska jobba på styrkans högkvarter.

De svenska bidragen ska dock beslutas senare.

Ett svenskt deltagande skulle enligt FM kosta 1,5 miljoner kronor för en stabsofficer. FM tror också att en årlig övningsverksamhet för JEF skulle ge en merkostnad på tio miljoner kronor.

Försvarsdepartementet anser att det är möjligt att bidra till JEF inom befintliga ekonomiska ramar genom att omdisponera verksamhet.

Källa - 2017-06-30 07:26

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+