Sverige går med i franskt försvarssamarbete

Senaste nyheterna om Nato

Sverige går med i franskt försvarssamarbete - Sverige går med i den franske presidenten Emmanuel Macrons försvarsinitiativ EI2 och listan över svenska försvarssamarbeten växer.

- Det är en viktig plattform för säkerhetspolitisk dialog men också för samarbete kopplat till olika krissituationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i telefon till TT från Hilversum i Nederländerna.

Hultqvist skriver i Hilversum på medlemskapspappren i det franskledda "samarbetsprojektet" tillsammans med sin norska kollega. Danmark och Finland är med sedan tidigare, liksom Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, Nederländerna, Estland och Portugal.

- Det är samverkan kring riskbedömningar, hotbildsanalyser, utbyte av erfarenheter och scenarieutveckling, säger försvarsministern och tillägger:

- Vi vill använda det här som en möjlig plattform för att undvika kriser i Europa och i de länder som deltar.

Enligt Peter Hultqvist innebär steget in i det franska initiativet inga förpliktelser för Sverige. Det är en stor skillnad jämfört med ett annat försvarssamarbete som Sverige också deltar i, det brittiskledda Joint Expeditionary Force. Det senare är ett slags insatsstyrka som omfattar, förutom britterna, också de baltiska länderna, Nederländerna, Sverige, Danmark, Finland och Norge.

- Det här samarbetet har ingen stående militär styrka, vår alliansfrihet påverkas inte, säger Hultqvist.

TT: Kostar det något?

- Inte i nuläget, det som eventuellt kan kosta i framtiden ligger inom de ramar vi har.

Listan över samarbeten som Sverige deltar i på försvarsområdet börjar bli lång. Förutom de brittiskledda och franskorganiserade handlar det om nordiska samarbeten, samarbeten med Finland, Nato och inom EU.

TT: Kan det inte uppstå en viss förvirring i ett läge om vem som ska göra vad och vad som kommer först?

- Nej, jag ser det inte så. Tanken är, och det framgår av syftet med EI2, att det här ska inte ta över eller konkurrera med de andra samarbeten. Många av länderna är med i de andra också, det är olika inriktning och syften. Men det blir en helhet med säkerhetsnätverk inom lite olika områden som kompletterar varandra.

TT: Vad är det unika med det här samarbetet?

- Det handlar mer om titta på en mer gemensam strategisk kultur mellan de här länderna, för att kunna stärka förmågan att agera i händelse av kris, säger Peter Hultqvist.

Frankrikes president Emmanuel Macron lanserade tanken på det franskledda försvarssamarbetet European Intervention Initiative hösten 2017.

Medlemmar i European Intervention Initiative är nu, förutom Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, Nederländerna, Estland, Portugal, Danmark och Finland. Sverige och Norge tillkommer som nya medlemmar.

Hittills handlar det om ett samarbete utan verkliga förpliktelser, byggt på frivillighet.

När Macron presenterade sin idé talade han om att vilja forma en gemensam strategisk kultur med sikte på en gemensam försvarsbudget, en insatsstyrka och en gemensam doktrin för handling.

Källa: iris-france. org, Regeringskansliet

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-09-20 12:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+