Sverige siktar mot ny roll vid Nordkoreas gräns

Senaste nyheterna om Nato

Sverige siktar mot ny roll vid Nordkoreas gräns - Svenska soldater har i årtionden övervakat vapenstilleståndet mellan Nordkorea och Sydkorea. Men om det blir ett formellt fredsavtal mellan länderna siktar Sverige på att få en ny roll vid den koreanska gränsen - som internationell observatör.

- Jag framförde detta till Sydkoreas militärledning i tisdags, säger konteramiral Anders Grenstad till SvD inför toppmötet i Singapore.

GENÈVE Toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i Singapore kan öppna nya dörrar för Sverige och svenska intressen. Ett möjligt resultat är att Nordkorea och Sydkorea till sist sluter ett fredsavtal. Sedan Koreakrigets slut 1953 råder bara vapenstillestånd - och länderna ligger formellt fortfarande i krig med varandra.

Stilleståndsavtalet övervakas sedan dess av Sverige och Schweiz, som i dag har vardera fem officerare i den demilitariserade zonen (DMZ) mellan länderna. DMZ brukar beskrivas som världens mest militariserade område. På ena sidan finns två miljoner nordkoreanska soldater och 14 000 artilleripjäser riktade mot Seoul, och på andra sidan 600 000 sydkoreanska armésoldater.

Ett fredsfördrag skulle innebära att vapenstilleståndsavtalet upphävs. Därmed försvinner sannolikt även den demilitariserade zonen samt övervakningskommissionen inom en viss tid. Men då öppnas nya möjligheter för en svensk insats, säger konteramiral Anders Grenstad som är chef för den svenska insatsen i gränsbyn Panmunjom.

- Sverige är intresserat av att fortsätta vara en oberoende internationell observatör, och hjälpa till med förtroendeskapande arbete mellan Nordkorea och Sydkorea. Vi har investerat 65 år här och har mycket expertis som kan bidra till en lugn utveckling på koreanska halvön, säger Anders Grenstad till SvD.

- Jag framförde detta till Sydkoreas militära ledning i tisdags vid ett möte med landets ställföreträdande överbefälhavare. Detta är svenska regeringens ståndpunkt som ännu inte deklarerats officiellt. Sydkoreanernas respons var positiv. De tackade, och ska ta upp detta med landets försvarsmaktsledning.

Grenstad säger att utrikesdepartementet är positivt till att delta i en fortsatt process mellan Nord- och Sydkorea, militärt och civilt. Hittills har drygt 1 000 svenskar jobbat i DMZ, och Sverige har fortsatt mycket att bidra med som internationell och oberoende aktör, menar han.

SvD Världen - omvärldens viktigaste händelser direkt i din mejlkorg

- Vi har civila experter på kärnvapen och konventionella vapen, militära experter och kunniga diplomater som kan föra samtal. Och det finns förtroende för oss i båda länderna.

Även Schweiz har ambitionen att fortsätta som internationell observatör, säger Anders Grenstad.

- Tillsammans har vi möjlighet att stötta länderna på deras väg framåt. En lång resa väntar tills det blir verklig fred på halvön. Framförallt måste förtroende upprättas mellan Nord och Syd. Det har varit dåligt med förtroende här under de senaste 65 åren.

DMZ (Demilitarized Zone), den zon som bildades när Koreakriget avslutades, är ungefär fyra kilometer bred och 241 kilometer lång.

NNSC. Den svenska insatsen i Sydkorea ingår i Neutrala Nationernas Övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Commission). Även Schweiz medverkar. Uppgiften är att övervaka att vapenstilleståndsavtalet som stoppade Koreakriget efterföljs, och att båda länderna följer de regler som gäller inom zonen när det gäller vapen och militär personal.

Från början bestod kommissionen av fyra länder där United Nations Command valde ut två (Schweiz och Sverige) och Nordkorea samt Kina valde ut två (dåvarande Tjeckoslovakien och Polen).

När Sovjetunionen upplöstes och Polen och Tjeckien/Slovakien gått med i Nato ville varken Kina eller Nordkorea ha dem på sin sida. Polen bistår nu de svensk-schweiziska insatserna i DMZ men har inte soldater på plats. Därför syns även Polens flagga på bordet i blå baracken på Conference Row vid gränsen.

Sverige och Schweiz hade från början runt 100 soldater vardera på plats vid gränsen. I dag är det fem officerare kvar från vardera landet.

Detta är svenskarna på plats:
Anders Grenstad, konteramiral och chef för svenska delegationen i Panmunjom.
Peter Thagesson, överste
Jonny Börjesson, överstelöjtnant
Paul Sjöstedt-Lindkvist, major
Christer Mårtensson, major

UNCMAC. (United Nations Command, Military Armistice Agreement). Vapenstilleståndet som NNSC övervakar och kontrollerar.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-06-08 09:48

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+