Sverige borde fortsätta med sin neutrala hållning

Senaste nyheterna om Nato

Sverige borde fortsätta med sin neutrala hållning Senaste nytt om Nato

Sverige borde fortsätta med sin neutrala hållning - Världens länder avsatte 2018 totalt cirka 17 000 miljarder kronor till militära ändamål - den högsta summan någonsin. Hur ska vi komma ur denna fasansfulla spiral där vi dras in i en destruktiv malström av misstankar och rädsla för angrepp?

Sverige ligger som en randzon mellan öst och väst och är därför extra känsligt för polarisering, upptrappning och spekulationer. Vår utrikesminister vill ratificera FN:s antikärnvapenavtal men försvarsministern har lyssnat på ÖB som ju är den ende i detta sammanhang som intar en klar hållning - tyvärr helt felaktig enligt min mening! Om jag förstått rätt är ÖB positiv till Sveriges anslutning till Nato vilket innebär att man då inte kan "säga nej" till kärnvapen. Dessa olika hållningar bidrar till att Sverige blir diffus i sin hållning vad gäller försvarsfrågans olika aspekter.

Sverige är ett litet land men ändå av viss betydelse globalt. Vi ligger i flera avseenden i framkant och har lyckats undvika krig i mer än 200 år, sannolikt beroende på vår alliansfrihet och neutralitet.

Varför inte fortsätta detta framgångskoncept och åter bli tydliga i vår hållning?

Inte "riva broar", öka klyftor, "reta upp" och på olika sätt bidra till ökad polarisering! Nej Sverige skulle kunna bli ett föregångsland även vad gäller försvarsfrågan genom att utveckla successivt förbättrade relationer till alla länder. Öka utbyte av handel, kultur, utbildning och så vidare. Givetvis skulle vi ställa oss positiva till en ratificering av FN:s antikärnvapenavtal och koncentrera vår försvarsberedskap till att framför allt upptäcka och bekämpa cyberattacker. Territorialkränkningar skulle göras kända internationellt. Vi skulle ställa oss positiva till ett utvidgat försvar i EU:s regi. Kanske bilda ett förbund av stater som verkar för fred och neutralitet med globalt perspektiv?

Ja, det finns mycket att göra för att minska världens länders pengar till militär och försvar. Tänk vad dessa medel skulle kunna göra för fred, bekämpning av svält och i klimatfrågan.

Källa - 2019-05-29 09:00

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+