Kravet Ålderstesta ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Kravet Ålderstesta ensamkommande Senaste nytt om flyktingkrisen

Kravet Ålderstesta ensamkommande - Malmömoderaterna vill ha en åldersbedömning av samtliga ensamkommande asylsökande i gymnasieåldern i Malmö stad.

- Vi ska ha ordning och reda i flyktingmottagandet. Malmös flyktingmottagande är alldeles för stort, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.

Tre av fyra av de 581 unga asylsökande som ålderstestats uppskattas vara över 18 år, enligt Rättsmedicinalverket. Enligt myndigheten har 76 procent av de som Migrationsverket misstänkt för att ha uppgett fel ålder troligen gjort det, men det säger inget om hur stor andel av samtliga ensamkommande som inte talat sanning.

Efter beskedet vill Torbjörn Tegnhammar att alla ensamkommande i gymnasieåldern i Malmö ålderstestas.

- Du har rätt att söka asyl i Sverige även som vuxen. När man kommer till Sverige ska man inte medvetet lämna felaktiga uppgifter. Det handlar också om att samhället ska kunna ge rätt hjälp och kunna göra riktiga och rättssäkra bedömningar.

"Ålderstesta alla är menlöst"

Han vill ta upp frågan med Migrationsverket och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Åldersfrågan är avgörande för asylsökande eftersom barn har större chans att få uppehållstillstånd.

- Det är dels en ekonomisk fråga för Malmöborna, att de får bära en kostnad för något de inte borde göra. Men framför allt finns det en social risk att ensamkommande barn på hvb-hem som behöver hjälp och stöd växer upp där tillsammans med vuxna människor.

Sverigedemokraterna vill att alla ensamkommande ska tvingas genomgå medicinska ålderstester men det säger Torbjörn Tegnhammar nej till.

- Att ålderstesta alla är menlöst. Det går inte att testa småbarn för om de är vuxna, utan det ser man ju på barn.

Röntgen och magnetkamera

Sedan mars erbjuder Migrationsverket ensamkommande att genomgå en frivillig medicinsk åldersbedömning när åldern varit oklar.

Rättsmedicinalverket använder röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled för att uppskatta om en person är under eller över 18 år. Enligt Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning ökar magnetkameraundersökningar av framför allt knäleder säkerheten om barns ålder.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om man är över eller under 18 år.

Får kritik

Åldersbedömningarna har dock kritiserats från läkarhåll, bland annat Svenska barnläkarföreningen. Även Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg kritiserade rutinerna och kallade tillvägagångssättet "ren utpressning".

Kvällsposten söker Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Medicinska ålderstester

* Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar.

* Av dessa har hittills 581 bedömningar blivit klara:

I 442 av dessa ärenden talar de bilddiagnostiska undersökningar som gjorts för att den undersökta är 18 år eller äldre. Det vill säga i tre fall av fyra.

I fem ärenden råder fortfarande osäkerhet kring åldern.

1 134 fall bedöms de asylsökande möjligen vara under 18 år.

Källa: Rättsmedicinalverket

Källa - 2017-05-31 10:49

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+