Mats Skogkär De många fruarna i Nacka.

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Mats Skogkär De många fruarna i Nacka. - Nacka kommun har köpt tre bostadsrättslägenheter till en total kostnad av nästan 14 miljoner kronor för att ordna tak över huvudet åt en syrisk flyktingfamilj bestående av en man, hans tre fruar och sexton barn.

Levde ni med föreställningen att månggifte inte får förekomma i Sverige? Tänk igen.

Polygami är förbjudet. Men om giftermålet ingåtts i ett annat land där månggifte är tillåtet, av utländska medborgare som därefter flyttat till Sverige, kommer saken i ett annat läge.

Även barnäktenskap - ner till 15-åringar - ingångna under samma förutsättningar godkänns i regel.

Ändå verkar migrationsminister Heléne Fritzon (S) förvånad. Enligt SVT har hon nu bett Skatteverket se över 300 fall av månggifte i Sverige.

En sak är viktig att påpeka. Det finns goda skäl - läs egenintresse - att erkänna andra länders lagar och deras giltighet eftersom Sverige har ett intresse av att andra länder erkänner våra. Att resa eller flytta utomlands skulle i annat fall kunna bli ett juridiskt högriskprojekt.

Men att lagen ser ut som den gör innebär inte att allt är gott och väl och bara ska accepteras.

Det finns en möjlighet för Sverige att vägra erkänna polygama äktenskap som ingåtts lagligt i ett annat land. Det är genom att hänvisa till att månggifte är "uppenbart oförenligt" med ordre public, den allmänna ordningen. Med detta avses de grundläggande värderingar som svensk rättsordning vilar på.

Jämställdhet mellan könen bör vara en sådan grundläggande värdering, vilket bland andra Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet, argumenterat för.

Det är detta som nu tycks ha slagit regeringen och statsrådet Fritzon. Efter 300 fall.

Gott så. Vi har trots allt en feministisk regering.

Källa - 2017-09-20 17:14

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+