Migrationsverket Kostnader skenar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Migrationsverket Kostnader skenar - Samtidigt som regeringen i eftermiddag samlas på Harpsund för budgetförhandlingar visar Migrationsverkets delårsrapport att kostnaderna för migrationen rusar.

Under första halvåret i år kostade migrationen och integrationen drygt 20,4 miljarder kronor - nästan fyra gånger mer än under första halvåret 2015.

Kostnaderna för personal, lokaler och övriga driftkostnaderna ökade med 96 procent.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson lämnade förra veckan över myndighetens delårsrapport till regeringen - och det är dramatisk läsning.

Samtidigt som regeringens ministrar i dag samlas på statsministerns sommarresidens Harpsund i Sörmland för budgetförhandlingar konstaterar myndigheten att det vid halvårsskiftet fanns cirka 158 000 personer inskrivna i mottagningssystemet. Det kan jämföras med hur det såg ut för ett år sedan, då antalet inskrivna var 80 000.


Kostnader för lokaler ökat med 1,5 miljarder kronor

Den 30 juni var antalet inskrivna barn 30 600.

Bara kostnaden för lokaler har ökat med drygt 1,5 miljarder kronor, enligt Anders Danielsson.

"För att anpassa tillgången på platser har det varit nödvändigt att utöka antalet tillfälliga boenden genom direktupphandling och dessa platser är betydligt dyrare än avtalade platser. Utvidgningen av boenden har också medfört att underhålls- och reparationskostnader dubblerats sedan förra halvåret", skriver generaldirektören, och fortsätter:

"Även ökningen av övriga driftkostnader, 1 197 418 tkr, är relaterad till det högre antalet asylsökande. Det är framförallt kostnader för livsmedel som ökat, tillfälliga boendeplatser har använts där möjligheten för självhushåll ofta saknas. Kostnaden för asylsökandes resor har ökat då avstånden mellan Migrationsverkets olika kontor och de tillfälliga boendena ibland är långa och bevakningskostnaderna har stigit markant. "


Personalkostnaderna har ökat

Antalet årsanställda har det senaste året ökat med ungefär 2000 personer - vilket också fått kostnaderna att skena.

I delårsrapporten konstateras det:

"Under hösten 2015 skedde en mycket stor ökning av inströmningen av asylsökande till Sverige. För att hantera detta krävdes utökad personalstyrka, med kraftigt ökade personalkostnader på Migrationsverket som följd. Personalkostnaderna har därför ökat med 631 670 tkr eller 43 procent. "

Generaldirektör Anders Danielsson skriver också:

"Det ekonomiska utfallet för första halvåret visar att verksamhetens kostnader för personal, lokaler och övriga driftkostnader har ökat med sammanlagt 96 procent jämfört med samma period år 2015. "

I delårsrapporten konstateras att myndigheten under året som gått upprättat ett förråd av sängar och madrasser till asylsökande.

"Ett förråd av 4 680 stycken sängar och 12 374 stycken madrasser finns i Spenshult och Hyltebruk till ett anskaffningsvärde per den 30 juni 2016 på 15 192 tkr. "

Enligt den senaste prognosen från Migrationsverket bedöms mellan 30 000 och 50 000 personer söka asyl i Sverige under det här året.

Källa - 2016-08-24 10:52

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+