Bedöms vandel lika i alla migrationsdomstolar?

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Bedöms vandel lika i alla migrationsdomstolar? Senaste nytt om flyktingkrisen

Bedöms vandel lika i alla migrationsdomstolar? - En fråga som hittills varit oklar är om personer som dömts för ringa misshandel, ringa narkotikabrott eller sexuella ofredanden, ändå kan beviljas uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen, NGL. Migrationsverket verkar nu ha landat i slutsatsen att studietillstånd inte bör ges till personer som har begått brott här. Tre domar i en av de fyra migrationsdomstolarna (de övriga tre har inte kunnat svara på om de har dömt i den här typen av fall) gällande överklagan av Migrationsverkets avslagsbeslut för tre unga män, enligt uppgift 20, 21 och 21 år gamla, går på Migrationsverkets linje och avslår männens överklaganden.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

20-åringen yrkar att han beviljas uppehållstillstånd enligt NGL. Han framhåller att han "endast dömts för två fall av stöld den 30 augusti 2017 under en och samma dag", och anför att han har "anknytning till Sverige genom sin vistelse här i fyra år".

Migrationsverket har avslagit ansökan med hänvisning till att mannen är dömd för upprepad brottslighet som inte bedömts som ringa samt konstaterar att han inte är skyddsbehövande och inte heller vistats här tillräckligt länge för att anses ha stark anknytning till Sverige. Domstolen: "Brottsligheten motsvarar fängelse i två månader vilket får anses utgöra en inte alltför kort varaktighet. Den ligger heller inte avsevärt långt bak i tiden varför brottsligheten har sådan karaktär att den kan läggas till grund för att neka uppehållstillstånd. "

Den ena 21-åringen yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd och att det brott han dömts för, ringa misshandel, inte ska anses så grovt att det ska utgöra hinder för uppehållstillstånd. Han anser att skälen för att beviljas uppehållstillstånd väger tyngre.

Migrationsdomstolen dömde även i det fallet enligt Migrationsverkets linje om avslag: "Vad gäller den brottslighet som klaganden dömts för konstateras att det rör sig om ett brott av sådan art att straffet normalt ska bestämmas till fängelse. [. . . ] Migrationsdomstolen anser att brottsligheten, vid en avvägning mot skälen för att bevilja uppehållstillstånd, är så pass allvarlig att det finns skäl att neka honom uppehållstillstånd. "

I det tredje fallet är Migrationsdomstolen om möjligt ännu tydligare när den i slutet av januari avslår en 21-årig mans överklagan. Mannen har dömts för ringa narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri till 50 dagsböter à 50 kronor.

Domstolen: "Gärningarna är begångna i nära tid vilket utgör en försvårande omständighet. Domstolen ser därtill mycket allvarligt på att klaganden, fullt medveten om att han inte får köra bil i Sverige eftersom han inte haft körkort samt efter att ha rökt hasch, riskerat att utsätta andra personer för allvarlig skada. "

Migrationsdomstolen har nu i välunderbyggda domar nekat personer som begått brott i Sverige uppehållstillstånd för studier i enlighet med gällande lag. Det ligger också väl i linje med den allmänna rättsuppfattningen: man ska inte kunna komma till Sverige, få avslag på sin asylansökan för att man inte anses ha skyddsskäl, begå brott och sedan ändå söka den förmån det innebär att beviljas rätt att studera här. De är inte asylsökande, utan utomeuropeiska unga män som söker uppehållstillstånd för studier. Inget land beviljar sådana tillstånd åt personer som i landet begått brott med straffvärden som motsvarar fängelse. De tre männen utvisas därför.

De tre domarna kommer från en och samma migrationsdomstol. Man kan undra hur det ser ut när det gäller likabehandling inom rättsväsendet, det vill säga om alla migrationsdomstolar följer samma rättsprinciper och dömer på samma sätt. En gemensam praxis bör gälla för rättssäkerhetens skull.

Merit Wager är fri skribent.
meritwager. nu

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-02-10 06:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+