Flyktingar får Svedala att öka bostadsbyggandet

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingar får Svedala att öka bostadsbyggandet - 187 flyktingar ska placeras i Svedala kommun i år.
Ökat bostadsbyggande, kommunala praktikplatser och samarbete med näringslivet ska bli hörnstenarna i integrationsarbetet.

Sydsvenskan har ställt frågor till Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester som är en av de som leder förberedelserna och integrationsarbetet.

Hur många flyktingar är det som ska komma till Svedala?

-Vår kvot är 111 ensamkommande barn och unga och 76 personer i övriga kategorier i år.

Hur ska flyktingarna få bostäder?

-För de ensamkommande finns tre boenden i Svedala tätort. Om det behövs i framtiden planerar vi för att sätta upp paviljonger på ytterligare två platser i Svedala och en i Klågerup. Vi har sökt bygglov, men ännu inte fattat beslut.

-Vårt bostadsbolag Svedalahem undersöker möjligheter till ökat nybyggandet och att bygga om kommunala fastigheter till smålägenheter. Det kommer då att handla om enklare boenden där man delar kök och hygienutrymmen.

-Alla nyanlända ska också ställa sig i bostadskö för att på sikt få vanliga bostäder.

Hur blir det med arbete?

-Vi är väl förberedda genom vår nya enhet för integration och arbete och har redan en egen utbildning i svenska för invandrare. Kommunen kommer att inrätta ett antal praktikplatser och vi har diskuterat behovet med det lokala näringslivet och tycker oss ha fått bra respons.

Många kommuner letar praktikplatser. Räcker de åt alla?

-Jag har inget säkert svar. Vi har lyckats bra tidigare. Nu måste vi lyckas i större skala.

Vilka skolor ska ta emot flyktingbarn?

-De kommer att placeras på skolor i alla kommundelar. Hur många det blir på varje skola eller förskola beror på hur det ser ut med klasstorlekar och andra liknade förutsättningar. Vi upplyser föräldrar om möjligheten att även välja fristående skolor. Men hittills har alla nyanlända barn placerats i kommunala skolor.

Hur påverkas kommunens ekonomi?

-Ekonomin är i balans. Men om ett par år blir det tuffare. Det beror mindre på flyktingmottagningen än på att på befolkningsstrukturen med allt större årskullar av barn, unga och äldre som behöver barnomsorg, skola och vård.

Kan Svedalaborna vänta sig någon förändring av kommunens service på grund av mottagningen.

-Vårt mål är att sköta flyktingmottagningen på ett bra och värdigt sätt för dem som kommer. Men vi ska också ha respekt för de som redan bor här och deras skattepengar.

Finns det risk att barn får mindre stöd i skolan när de får nyanlända klasskamrater?

-Nej, man ställer aldrig grupper mot varandra. Stöd och behov är individuella för alla våra barn och elever. Skolan ska efter bästa förmåga ge alla det stöd och förutsättningar som var och en har behov av.

Vilken sorts reaktioner får du från de som redan bor i Svedala?

-Det är olika. En del är oroliga och har frågor. Det finns också ett stort engagemang och vilja att hjälpa till bland invånare, företag och föreningsliv.

Anser du att Sverige tar emot för många flyktingar?

-Jag hade själv gjort allt för att få mina barn i säkerhet om det blev krig och osäkerhet. Då kan jag inte tycka något om de som har flytt med sina familjer. Däremot anser jag att varken Sverige eller Svedala var förberett för detta. Därför har situationen varit en stor utmaning för oss.

Svedala ska ta emot 177 flyktingar i år. Klarar kommunen ett fortsatt mottagande på den nivån de närmaste åren?

-Vi försöker tänka långsiktigt och planerar för ett ökat bostadsbyggande. Riksdagen har enats om att landets kommuner ska hjälpas åt att lösa det här. Vi kan inte välja. Vi måste göra det här så bra som det är möjligt.Tre nya boende kan tillkomma

Svedala kommun väntas i år ta emot 187 flyktingar.

Kommunen har redan tidigare haft en mottagning, men i mindre skala.

I nuläget har kommunen ansvar för 119 ensamkommande barn och unga. Av dem bor 46 i kommunen och de övriga i boenden i andra kommuner.

Idag finns tre boenden för ensamkommande - på Erlandsdal, Segestrand och i närheten av Svedala kyrka. Möjlighet finns att bygga ytterligare tre. De skulle då hamna i Klågerup, vid Svedala kyrka och vid Melongatan i Svedalatätort.

Källa - 2016-05-03 18:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+