FNL Inga stora bussar i stadskärnan

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

FNL Inga stora bussar i stadskärnan Senaste nytt om flyktingkrisen

FNL Inga stora bussar i stadskärnan - FNL-budgeten liknar i grunden de stora partikonstellationernas förslag - besparingar på alla nämnder och oförändrad skatt.

Men partiet som en gång föddes ur spårvagnsmotståndet har inte oväntat en hel del förslag på kollektivtrafikområdet.

FNL vill bland annat studera om busslinjenätet kan förändras så att de stora bussarna försvinner från stadskärnan. Bussarna skulle då stanna vid Lund C och Galten, medan små, elektriskt drivna bussar skulle trafikera de allra mest centrala delarna.

- Vi tycker att det finns ett motsatsförhållande mellan att ha de stora bussarna i centrum och att utveckla centrum, säger Börje Hed (FNL).

Däremot tycker FNL att bussar ska beredas plats på Lundalänken, där det enligt planerna bara ska vara spårvagnar som kör, hela vägen upp till ESS.

- För att få så mycket kollektivtrafik som möjligt till Brunnshög så bör all kollektivtrafik ha de bästa hållplatslägena. Och de bästa lägena är på Lundalänken, säger Börje Hed.

Partiet vill också att kommunen tar ett fastare grepp om hur det nya stationsområdet ska utvecklas och tycker bland annat, som Sydsvenskan tidigare berättat, att Tullkammaren ska flyttas.

På skolområdet förespråkar FNL en mindre revolution genom att vilja avskaffa systemet "Fritt sök", som gör att gymnasieungdomar från andra skånska kommuner och från Blekinge kan söka in till Lunds gymnasieskolor. FNL tycker att Lundaelever ska ha förtursrätt till gymnasieplatserna i kommunen.

- Det har skett i enstaka fall att Lundaelever inte har fått sitt förstaval här. Trots att föräldrarna betalar full skatt i Lund så får inte barnen lov att gå i gymnasieskola här. Det tycker vi är oacceptabelt, säger Jan Annerstedt (FNL).

Som en konsekvens behöver man inte bygga den nya gymnasieskolan som planeras på Svaneskolans tomt, menar FNL.

Förnyalund vill ge en löneökning till de lärare som uppfyllde kriterierna för att ta del av det statliga lönelyftet, men som hamnade utanför när pengarna inte räckte till alla - ett förslag som lanserats av Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Dessutom säger FNL ja till Liberalernas idé om ett individuellt fortbildningskonto för alla kommunens pedagoger. FNL lägger även in 3 miljoner kronor till att ha kvar och utveckla verksamheten med dagbarnvårdare.

Att införa en musikcheck, som förespråkas av de borgerliga partierna och SD, säger FNL ja till.

I frågan om vinstuttag från de kommunala bolagen går Förnyalund längre än något annat parti. FNL vill plocka ut 30 miljoner kronor från LKF, lika mycket från Kraftringen och 2 miljoner kronor från parkeringsbolaget LKP.

- Vi är en fattig kommun med våldsamt rika bolag, motiverar Börje Hed vinstuttaget.

- LKF är alla Lundabors bolag och hyrorna påverkas inte om man tur ut vinsten eller inte, utan styrs på ett helt annat sätt.

FNL-budgeten slutar på plus 139 miljoner kronor - klart bättre än alla andra partier förutom SD. Huvudförklaringen är dock att FNL - till skillnad från de andra partierna - i sin budget inte har tagit med en mängd utgifter som förväntas uppstå under nästa år, bland annat ett dyrare färdtjänstavtal, sänkt ersättning från staten för ensamkommande och merkostnader för flyktingbostäder.

Lunds kommuns budget för 2018 ska klubbas under budgetfullmäktige på onsdag och torsdag.

Källa - 2017-06-12 15:13

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+