Orolig värld påverkar svenskarna

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Orolig värld påverkar svenskarna Senaste nytt om flyktingkrisen

Orolig värld påverkar svenskarna - Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i rapporten "Opinioner 2016" visar hur svenskarna ser på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Utan tvekan har fjolårets händelser påverkat: 73 procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen. Det är en liten ökning jämfört med 2015, och oron de två senaste åren har inte varit så utbredd sedan 1980-talet.

Andelen som ser det som troligt att det i Sverige inom en femårsperiod inträffar en terroristattack är också fortsatt hög: 58 procent, en procentenhet mer än 2015. Andra händelser som många ser som troliga de närmaste åren är politiska hot från annat land (47 procent), propaganda/falsk information från främmande stat (44 procent) och en omfattande olycka inom kollektivtrafiken (42 procent).

Ett annat scenario är dricksvattenbrist, vilket drabbade delar av sydöstra Sverige i somras. Andelen som bedömer att brist uppstår igen inom en femårsperiod har stigit från 4 till 14 procent.

På frågan vilka förhållanden som påverkar fred och säkerhet i Sverige positivt uppger mer än hälften ett deltagande i EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska arbete, ett försvar som kan användas både nationellt och internationellt och deltagande i militära fredsfrämjande insatser. Samtidigt är det 55 procent som tror att ett ökat antal asylsökande påverkar fred och säkerhet negativt.

Men MSB:s undersökning visar ändå på en viss tillförsikt. Andelen som tror att det Sverige om fem år är ett bättre land att leva i har ökat från 13 till 18 procent sedan i fjol, samtidigt som andelen som tror att det blir sämre har minskat från 54 till 42 procent. Och fortfarande tycker nio av tio att Sverige är ett bra land att leva i.

MSB:s undersökning genomfördes i form av en webbpanelundersökning under perioden 9-14 december 2016. Frågorna besvarades av 1 011 personer i åldern 18-74 år.

Några resultat ur undersökningen:

Medlemskap i frivilligorganisation med inriktning mot säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete eller social omvårdnad: 8 procent (11 procent 2015).

Skulle kunna tänka sig att aktivt hjälpa till om hemorten skulle drabbas av en stor olycka, naturkatastrof eller liknande: 67 procent (69 procent 2015).

Föredrar ett renodlat yrkesförsvar i Sverige: 28 procent (33 procent 2015)

Föredrar ett försvar som bygger på värnplikt: 53 procent (51 procent 2015)

Källa - 2017-01-09 18:08

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+