Sverige vill observera kärnvapenkonvention

Senaste nyheterna om Nato

Sverige vill observera kärnvapenkonvention Senaste nytt om Nato

Sverige vill observera kärnvapenkonvention - Svenska regeringen kommer inte att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud nu, enligt uppgifter till DN och TT. Det finns inte stöd i riksdagen för det.

En källa med insyn uppger för TT att regeringen vill att Sverige ska delta som observatör i stället.

Utrikesminister Margot Wallström kommer att meddela hur regeringen ställer sig på en presskonferens under eftermiddagen.

Det har rått delade meningar i och utanför regeringen om huruvida regeringen ska underteckna avtalet eller inte, där utrikesminister Margot Wallström har varit positivt inställd medan försvarsminister Peter Hultqvist (S) sagt att Sverige inte kan skriva på något som skadar svenskt militärt samarbete med andra länder.

I Socialdemokraterna finns starka krafter för och emot, medan regeringspartnern Miljöpartiet är sprungen ur fredsrörelsen och kärnvapenmotstånd.

En källa med insyn i regeringens överväganden säger att det finns besvikelse i bland annat Miljöpartiet om regeringens linje. Men samtidigt är det uppenbart för S och MP att det inte finns stöd i riksdagen för att skriva på, en majoritet är emot.

Enligt uppgift till TT kommer regeringen att föreslå att Sverige ska delta i en roll som observatör till konventionen. Den utredning som regeringen lät göra om för- och nackdelar med att underteckna och ratificera konventionen flaggade för att det också finns ytterligare ett alternativ, inför ett eventuellt undertecknande: att delta som observatör.

Enligt utredningen kan man då yttra sig och lägga förslag, men man får inte rösta.

Försvarsmakten har motsatt sig ett undertecknande av avtalet. Försvarsmakten skrev tidigare i år i en rapport till regeringen att en anslutning inte skulle gagna Sveriges intressen och försvarsförmåga. Utredaren Lars-Erik Lundin avrådde regeringen från att skriva på. ÖB Micael Bydén har gjort klart att han delar utredningens synpunkter.

De välkomnar nu regeringens beslut om att inte skriva på avtalet.

- Vi tycker det är en logisk följd och en avvägd analys av de anslag som kommit in, bland annat från oss, säger Michael Claesson, strategichef på Försvarsmakten.

Beatrice Fihn, som i december 2017 fick Nobels fredspris för sitt arbete med antikärnvapenorganisationen Ican, är oerhört kritisk till beslutet och säger att det är ett svek mot svensk policy mot kärnvapen och att det samtidigt sätter Sverige i en sämre säkerhetspolitisk situation.

- Det här betyder att Sverige tar ställning för kärnvapen och att man inte längre anser att de kärnvapen som existerar är ett hot. Om man hävdar att ett förbud mot kärnvapen försämrar svenskt försvarssamarbete så betyder det att svenskt försvarssamarbete bygger på att kärnvapen existerar. Det gör en också till en måltavla, säger Beatrice Fihn.

Försvarsmakten delar inte Fihns uppfattning.

- Utifrån det faktum att inget av de existerande kärnvapenländerna har deltagit i arbetet med kommissionen, eller har som avsikt att ansluta sig, så blir ju det en analys jag tycker faller på sin egen orimlighet, säger Michael Claesson.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige, igenom FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Till skillnad från ickespridningsavtalet - som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att ickekärnvapenmakter ska avstå från att skaffa dem - innebär FN:s konvention om kärnvapenförbud i stället ett totalförbud.

Förbudet gäller såväl utveckling som förvaring, transport, användning och hot om kärnvapen. De kärnvapenmakter som ansluter sig måste upprätta en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapenarsenal.

För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att 50 stater ratificerar den - något som Sverige ännu inte gjort. Hittills har 23 länder ratificerat konventionen, däribland Österrike, Kuba, Mexiko, Thailand och Vietnam.

De nio länder som tros ha kärnvapen deltog inte under konferensen 2017, inte heller något av Nato-länderna med undantag för Nederländerna som också var det enda land som röstade mot att konventionen skulle antas.

Källor: FN, Ican, Nationalencyklopedin, regeringen

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-07-12 12:18

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+