Regeringen tiger om svensk Nato koppling

Senaste nyheterna om Nato

Regeringen tiger om svensk Nato koppling - Regeringen har upplyst om att marinen övat under befäl av brittiska Joint Expeditionary Force (JEF) i Östersjön i juni. Att JEF under 2019 också leder ett av Natos mest framskjutna marina insatsförband talas det däremot tyst om.

Vägen mot svenskt medlemskap i JEF-styrkan blev en knagglig resa för regeringen.

När försvarsminister Peter Hultqvist (S) några år tillbaka började manövrera i riktning mot JEF var britterna samtidigt på väg att överta befälet för Natos spjutspetsstyrka Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), avsedd att mobilisera vid ett krigsutbrott i Baltikum.

Problematiken ligger i att Natoländerna förfogar över relativt få skarpa förband som kan sättas in med kort varsel.

Insatser och stora övningar bygger på att förbanden roterar. För eller senare korsas JEF- och Natouppdrag.

Med svenskt deltagande i JEF är det en tidsfråga innan svenska soldater underställas samma brittiska befälsstruktur som Natos snabbinsatsstyrkor. För en regering som hävdar militär alliansfrihet och avvisar Natomedlemskap kan det vara en politisk belastning.

Det ingick också i bilden när SvD hösten 2015 rapporterade att allt tydde på att regeringen planerade för ett svenskt medlemskap i JEF.

Hultqvist avfärdade uppgifterna med hänvisning till att inte pågick någon "beredning i regeringskansliet". I riksdagen anklagades han för mörkläggning och ta Sverige närmare Nato utan att säga något.

Under tiden drev regeringen JEF-spåret vidare:

• 2016 skrev Hultqvist under ett avtal om fördjupat försvarssamarbete med Storbritannien.

• 2017 anslöt sig Sverige till JEF vid en ceremoni på Karlbergs slott.

När det väl var ett faktum började det om i riksdagen. Hultqvist KU-anmäldes för att ha vilselett försvarsutskottet.

M-ledamoten Lena Asplund ansåg att "ett svensk deltagande i JEF skulle innebära ett substantiellt steg närmare centrala processer i Nato" - och menade att "kommunikationen från statsrådet Peter Hultqvist varit i bästa fall motstridig". Hultqvist försvarade sig med att han "vid varje rådande tidpunkt" hade "lämnat korrekt och relevant information".

Slutsatsen i KU:s granskningsbetänkande 2018 blev "att oklarheter hade förebyggts om försvarsministern lämnat viss information i ett tidigare skede än vad som nu gjordes". För stunden sattes därmed punkt för JEF-ärendet som då pågått i fyra år i riksdagen.

Samtidigt ökade trycket i JEF-projektet:

• 2018 signerade Hultqvist ett avtal om JEF:s operativa kapacitet tillsammans med övriga åtta medlemsländer: Finland, Danmark, Norge Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och värdnationen Storbritannien.

• 2019 genomfördes nu i juni övningen Baltic Protector med två svenska Visbykorvetter under brittiskt JEF-befäl i Östersjön, sammanlagt 3850 soldater och ett 20-tal stridsfartyg.

Befälhavare under den första storskaliga JEF-övningen var den brittiske kommendören James Parkin. Under 2019 är kommendör Parkin även marin befälhavare över nivå två av Natos snabbinsatsstyrkor - Initial Follow on Forces Groups (IFFG).

I brittiska The Telegraph bekräftar Parkin uppgifter om att den ryska marinen övervakade JEF-övningen i Östersjön och "kom ut och tittade på den nya styrkan".

På den brittiska flottans hemsida beskriver Parkin JEF:s inriktning:

- Troligen skulle en stridsgrupp från JEF vara först på plats vid en kris i Norra Europa eftersom vi redan är där. Vi är anpassade för att ingå i en större Natostyrka men kan också operera på egen hand.

För regeringen är JEF-Nato-kopplingen inte värd att nämna. Peter Hultqvists motivering på SvD:s fråga är att "Storbritanniens ledning av IFFG är ett nationellt beslut som inte kommuniceras med Sverige inom ramen för JEF".

På försvarsdepartementets hemsida finns utförlig information om JEF-övningen i Östersjön och det svenska deltagandet, men inte att JEF-befälet parallellt leder en Natostyrka.

Frågan blir om regeringen fortfarande försöker sopa Natodelen av JEF-styrkan under mattan, istället för att ägna sig åt lite enkel konsumentupplysning. Det borde inte minst med tanke på historiken vara ett passerat stadium.

Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-07-04 14:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+