Flyktingfrågan i fokus för Biden

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingfrågan i fokus för Biden Senaste nytt om flyktingkrisen

Flyktingfrågan i fokus för Biden - Joe Biden, USA:s vicepresident, har landat i Stockholm. Det är ovanligt att Sverige får den typen av högnivåbesök från supermakten, inte minst då det bara är tre år sedan Barack Obama som förste, sittande president reste hit. Det visar på att Sverige är en viktig och uppskattad partner - men också att världens kriser kommit närmre.

Vårt land är intressant för omvärlden på grund av det stora antal flyktingar vi mottagit under de senaste åren. Under förmiddagens förhandlingar i Rosenbad kommer därför fokus att ligga på flyktingkrisen. FN har bjudit in till ett högnivåmöte i september, där migrant- och flyktingströmmar ska diskuteras. I bästa fall leder det till icke-bindande utfästelser om att världens länder ska motverka grundorsakerna till att människor migrerar eller flyr, och vaga ambitioner att ta emot fler flyktingar.

För att övertyga länder att dela bördorna - öka biståndet till flyktinghjälp med trettio procent och att dubblera antalet flyktingar som via kvotsystemet kan ta sig i säkerhet på laglig väg - har USA har tagit initiativ till ett uppföljande toppmöte dagen efter FN-konferensen. Sverige kommer att vara medarrangör. Som stort mottagarland, och dessutom ett av de främsta givarländerna till FN:s flyktingarbete, är tanken att vi ska inspirera andra till att göra mer. Det kan tyckas ironiskt att Sverige ska framhållas som ett föredöme när regeringen nyss gjort en helomvändning i syfte att ta emot färre flyktingar. Det svenska integrationsmisslyckandet borde vara ett varnande exempel.

Innan Biden flög till Stockholm passerade han Ankara för att träffa den turkiske presidenten Erdoğan och premiärministern Yıldırım, som sedan den misslyckade militärkuppen i juli har vänt sig till Moskva och Teheran hellre än till väst. Bidens besök var ett försök att tala Turkiet till rätta, inte minst vad gäller mänskliga rättigheter, och samtidigt förbättra relationerna. En övning i diplomati så akrobatisk att man hoppas Biden tagit lektioner hos den amerikanska OS-guldmedaljören Simone Biles.

Erdoğan är kanske den som har störst påverkan på flyktingströmmarna till Sverige och Europa. Mer än passkontrollerna har Turkiets överenskommelse med EU gjort det svårare att ta sig hit. För Löfven blir den viktigaste (flykting)frågan att ställa till Biden: Hur hanterar vi Turkiet?

Källa - 2016-08-24 14:48

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+