S Sverige har tagit emot för många

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

S Sverige har tagit emot för många Senaste nytt om flyktingkrisen

S Sverige har tagit emot för många - Sveriges restriktiva asylpolitik ska ligga fast tills EU infört en gemensam politik. Socialdemokraterna anser att Sverige tagit emot för många flyktingar senaste åren.

Det är inte möjligt för Sverige att ha en politik som väsentligt avviker från EU, enligt migrationsminister Heléne Fritzon (S) och statsminister Stefan Löfven (S). Sverige ska inte ta emot större andel asylsökande än vad som är rimligt i förhållande till befolkningen. 2017 tog Sverige emot cirka 27 000 personer. Det är för många i förhållande till Sveriges befolkning, enligt migrationsminister Heléne Fritzon (S). Hon säger på en presskonferens där S presenterar partiets migrationspolitik att runt 14 000 personer hade varit en mer rimlig andel.

Enligt Stefan Löfven har det varit för stor andel de senaste fyra åren. Han vill däremot inte säga en precis siffra för var gränsen går för svenskt mottagande.

- Det är rimligt när vi tar ett gemensamt ansvar att det sker i relation till befolkningsstorleken, säger Löfven.

Sverige ska verka för att de inre gränskontrollerna ska vara kvar efter november 2018, som är den tidsgräns EU godkänt, enligt Fritzon.

Mottagningen av asylsökande ska ske i mer ordnade former. De asylsökande ska tas emot på centrala ankomstboenden. Stödet till asylsökande ska bli bättre om mottagandet sker mer centralt och samordnat.

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas och möjligheten till eget boende kraftigt begränsas.

De som fått ett nej ska lämna landet och myndigheter får ökat stöd för att efterforska och kontrollera den asylsökandes uppgifter.

Fler ska kunna tas i förvar. Tiden för att lämna in en förnyad ansökan ska fördubblas.

- Den nuvarande och mer restriktiva migrationspolitiken ska ligga fast, säger Stefan Löfven.

Han framhåller att Socialdemokraterna vill ha en återgång till traditionell socialdemokratisk migrationspolitik.

Biståndet ska i större utsträckning ges till länder som tar emot många flyktingar. Socialdemokraterna vill också villkora biståndet mer till länder som inte tar emot sina egna medborgare som fått avslag i Sverige. Sverige ska ställa krav på länder att de tar emot sina medborgare som fått avslag på asyl, säger Stefan Löfven.

Människosmugglingen måste stoppas.

- De svenska straffen ska skärpas. Nuvarande straff motsvarar absolut inte brotten, säger Löfeven.

Socialdemokraterna kommer att sträva efter breda politiska överenskommelser för den restriktiva migrationspolitiken.

Personer som fått avslag ska inte kunna få försörjningsstöd som i dag.

S vill också begränsa möjligheten till så kallat spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag söker arbete i stället.

- Det leder till ökad exploatering och fusk med arbetsintyg och undergräver våra principer för migration, säger Heléne Fritzon.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-05-04 09:11

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+