Feltänkt om biståndet till Irak

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Feltänkt om biståndet till Irak - Den tidigare regeringens beslut att fasa ut allt långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med Irak var feltänkt. Irak behöver fortsatt stöd att utveckla demokratiska institutioner som kan ge invånarna det inflytande och den service de har rätt till, skriver biståndskonsulten Gunnar Andersson och Håkan Gustafsson från SKL International.

I dag pågår fullskaligt krig i stora delar av Irak. Den väpnade terrororganisationen Daesh (IS) kontrollerar stora områden och genomför i stort sett dagliga bombattacker i Bagdad och andra provinser.

I landet finns nära 3,5 miljoner internflyktingar och 10 miljoner människor som behöver humanitärt stöd. Samtidigt underminerar en pågående finansiell kris myndigheternas möjligheter att erbjuda grundläggande service, särskilt i områden med stora koncentrationer av flyktingar.

Utöver avsaknaden av god myndighetsutövning finns i Irak också en utredd korruption och ett stort missnöje över bristen på demokratisk utveckling. Sammantaget underblåser detta den redan existerande politiska och religiösa radikalismen och sekterismen. Som alltid är de som drabbas värst de mest utsatta, exempelvis religiösa minoriteter, journalister, kvinnor, och funktionshindrade.

Sverige bidrar i dag med ett omfattande humanitärt stöd till Irak. Det pågår också en svensk militär rådgivningsinsats i den kurdiska delen av Irak. Utöver dessa kortsiktigt humanitära eller militära insatser har Sverige även finansierat vissa långsiktiga utvecklingsprojekt i landet, däribland ett projekt som i flera år har drivits av oss på SKL International, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Projektet, som finansierats av Sida, har varit ett kapacitetsutvecklingsprojekt som genomförts i samarbete med lokala myndigheter i provinserna Diwaniyah och Duhok. Göteborgs kommun har bidragit med viktiga erfarenheter. Fokus har varit på ledning och styrning i den sociala sektorn. Vi har till exempel bidragit till att öppna socialkontor på distriktsnivå i Diwaniyah, förbättrat planeringssystem på socialdepartementen i båda provinserna, och i Duhok utbildat en stor grupp socialarbetare kring posttraumatisk stress.

Vi har genom erfarenhet visat att det trots svåra omständigheter går att uppnå resultat. Nyckeln till framgång har varit att vi arbetat lokalt och initialt lagt mycket tid och kraft på att etablera relationer, tillit och officiell förankring.

I oktober kommer dock projektet att avslutas. Bakgrunden är ett regeringsbeslut från år 2013 om att fasa ut allt bilateralt utvecklingssamarbete med Irak. Motiveringen var att Irak är ett medelinkomstland som kan täcka sina egna utvecklingskostnader.

Beslutet togs trots att det redan då fanns ett utbrett våld i landet och en mycket svår situation för utsatta grupper. Reaktionerna på beslutet lät inte vänta på sig. Till exempel beskrev Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag beslutet som ett svek mot Iraks kvinnor (Expressen, 16 juni 2013).

Den nuvarande rödgröna regeringen har trots protesterna valt att följa och verkställa den tidigare regeringens beslut, med undantag av en kortsiktig extrafinansiering av ett fåtal projekt.

Innebörden av den förda politiken är att Sveriges stöd till Irak fortsättningsvis primärt kommer att vara antingen militärt eller kortsiktigt humanitärt. Vår uppfattning är att denna strategi kan leda till mycket negativa konsekvenser för Irak och dess befolkning. Om vi verkligen vill hjälpa människorna i Irak behöver kortsiktiga insatser kompletteras med mer långsiktigt byggande av demokratiska institutioner och ett fredligt samhälle.

Argumenten för att Sverige även fortsättningsvis ska bidra med långsiktiga utvecklingsinsatser i Irak är flera:

Vi på SKL International vet att det är möjligt att arbeta med långsiktigt utvecklingssamarbete även i ett krigshärjat land som Irak. Just långsiktigheten är viktig för framtidstron. Som en av våra partners sa: "När ni säger att vi ses igen om två månader inger det hopp om att det trots allt kan finnas en framtid".

Vår förhoppning är att regeringen tänker om när det gäller inriktningen på Irakbiståndet. Vi deltar mer än gärna i samtal om hur ett långsiktigt utvecklingsstöd kan se ut framöver.

vd, SKL International

Källa - 2016-06-26 09:39

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+