Gå till botten med vilka som är i Sverige

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Gå till botten med vilka som är i Sverige - Vi behöver en modern folkräkning, en riktig omstart av systemet, som låter myndigheterna gå till botten med vilka som är här och varför. Det skriver Oscar Sjöstedt och Eric Westroth, SD.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Att Sverige har tappat kontrollen över vilka som uppehåller sig i landet är inget nytt. Redan 2017 rapporterade skatteverket att 30-50 procent av dem som söker asyl registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. Även problemen med samordningsnummer har uppmärksammats tidigare. Hundratusentals individer bor i Sverige utan att ha styrkt sin identitet och systemets slappa utformning underlättar för den som vill tillskansa sig svenska bidrag eller ägna sig åt brottslighet i Sverige. I värsta fall har vi krattat manegen för terrorister och annan organiserad brottslighet.

Regeringens initiativ för att komma tillrätta med detta problem lämnar mycket att önska. Finansminister Magdalena Andersson aviserar skarpa förslag men presenterar enbart kosmetiska förändringar som inte tar situationen på allvar.

I stark medial motvind har vi under många år fört en ensam kamp mot bidragsfusk och slapphänt migrationspolitik. Det är därför mycket glädjande att notera hur Moderaterna och Kristdemokraterna nu tar egna initiativ på området. Det går inte längre att blunda för problemen och vi behöver enas över partigränserna kring gemensamma åtgärder.

Vi i Sverigedemokraterna står bakom Moderaternas och Kristdemokraternas utspel om att återkalla samordningsnumren och införa betydligt striktare regler vid utfärdandet. Giltiga ID-handlingar och fysisk närvaro ska krävas för att beviljas samordningsnummer. Utöver det vill vi även införa biometriska kontroller, exempelvis fingeravtryck, i samband med ansökan för att förhindra individer från att utnyttja systemet genom att ansöka om flera nummer.

Vidare bör samordningsnummer alltid utfärdas temporärt så att de automatiskt förfaller efter en viss tid. Skatteverket och regeringen har föreslagit en femårsperiod men det finns starka argument för att korta ner den perioden betydligt.

Krav på fysisk närvaro och identifikation ska även kunna ställas på den som uppbär bidrag. Bor man utomlands ska myndigheterna informeras. Det ska alltså inte vara möjligt att vara försvarsminister i ett annat land och samtidigt leva på bidrag i Sverige.

Detta är ett omfattande projekt som kommer att ta tid och resurser i anspråk men vikten av att återupprätta förtroendet för systemet går inte att överskatta. För att våra välfärdssystem ska fungera behöver medborgarna lita på att systemet fungerar. Fusk och brottslighet behöver aktivt bekämpas, vilket kräver en politisk initiativkraft som den nuvarande regeringen saknar.

Detta handlar för det första om att motarbeta organiserad brottslighet, inklusive terrorism. Men det handlar också om att på sikt rädda och vårda välfärdsstaten. Vi har nämligen inte råd med att erbjuda välfärd åt alla och envar över hela världen som kan få för sig att utnyttja kryphålen i systemet. De 300 miljarder som felaktigt betalats ut från våra välfärdssystem sedan 2005 är ett tydligt bevis på detta. När besparingskrav och nedskärningar drabbar svenska medborgare, samtidigt som miljarder strömmar ut ur välfärdssystemen, har något gått sönder.

Oscar Sjöstedt (SD)
ekonomisk-politisk talesperson
Eric Westroth (SD)
riksdagsledamot i skatteutskottet

Källa - 2020-01-17 10:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+