Trots kritik Små ändringar i lag om ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Trots kritik Små ändringar i lag om ensamkommande - Regeringen lägger fram propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige.

Trots hård kritik är förändringarna små.

För ett par veckor sedan sågade Lagrådet det lagförslag som regeringen lämnat över för yttrande. I yttrande skrev Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Men regeringen går nu vidare och lämnar över en proposition till riksdagen utan några förändringar i sak. Däremot görs en del justeringar och förtydliganden i lagtexten.

Lagrådet var bland annat kritisk till den korta beredningstiden. Det ansåg också att de föreslagna reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning. Regeringen ger en del förklaringar för att möta den kritiken.

Propositionen omfattar dem som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Utvisningsbeslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

Lagrådet påpekade att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Lagen beräknas beröra omkring 9 000 personer. Kostnaderna för Migrationsverket och kommunerna bedöms bli 700 miljoner kronor i år, 1,7 miljarder 2019 och 500 miljoner 2020.

För att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd ska den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Några krav på studieresultat eller på att redovisa närvaro finns inte. Men om det blir aktuellt att förlänga uppehållstillståndet eller permanenta det efter 13 månader, så kan misskötta studier utgöra ett hinder.

Permanent uppehållstillstånd kan efter studierna beviljas, till exempel om utlänningen skaffar sig ett jobb och kan försörja sig.

Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet.

Regeringen står dock i propositionen fast vid att uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att kunna göra sin identitet sannolik.

Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2018 och de ensamkommandes ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd ska vara hos Migrationsverket senast den 30 september.

Men för att lagen ska bli verklighet krävs stöd i riksdagen inte bara från Vänsterpartiet utan även från Centern (C).

C har sagt att partiet ger besked om de tänker rösta ja till förslaget först när propositionen ligger på riksdagens bord.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-19 09:36

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+