Etiskt okej att göra åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Etiskt okej att göra åldersbedömningar - Det är etiskt försvarbart att göra medicinska åldersbedömningar på flyktingar.

Men dagens metoder måste utvecklas och förfinas, anser Statens medicinsk-etiska råd.

Att undersöka knäleder eller röntga tänder på människor som söker asyl i Sverige, i syfte att ta reda på deras ålder, är kontroversiellt.

Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) resonerar annorlunda och tycker nu att medicinska åldersbedömningar av flyktingar är etiskt godtagbara, trots att de metoder som används i dag är långt ifrån exakta.


Bör utvecklas

-Att en handläggare uppskattar åldern med hjälp av intervjuer ser vi som ett sämre alternativ, eftersom det innebär mer godtycklighet, säger Kjell Asplund.

Däremot, anser han, bör metoderna utvecklas så att de blir så träffsäkra som möjligt. Dessutom måste Migrationsverket ta hänsyn till felmarginalerna i sina bedömningar och arbeta efter principen att hellre fria än fälla, påpekar Kjell Asplund. Det är alltså bättre om en 19-åring bedöms som ett barn än vice versa.


"Etiskt försvarbara"

-Det behövs en metodutveckling och en sådan kommer säkert också. Man bör också försöka ta reda på huruvida utfallet skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper, det vill säga om det finns genetiska skillnader eller något annat som kan påverka utfallet, säger Kjell Asplund.

Bedömningen får heller inte genomföras utan samtycke och vid undersökningen ska den sökandes integritet respekteras.

-Under dessa förutsättningar och med tanke på att vi har de lagar vi har just nu, så anser vi att medicinska åldersbedömningar är etiskt försvarbara, säger Kjell Asplund.

Källa - 2016-10-20 14:39

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+